Lovpligtigt Materiale

Elevtimetal

Overgang til anden uddannelse

  • Hovedparten af vores elever fortsætter på en efterskole i 10. skoleår
  • Enkelte elever tager 10. klasse på en anden skole
  • Få elever vælger en gymnasial uddannelse eller anden ungdomsuddannelse efter 9. skole

Tilsynrapport

Fremlagt på generalforsamlingen tirsdag den 18. april 2024

Vedtægter