Lovpligtigt Materiale

Elevtimetal

Overgang til anden uddannelse

  • Hovedparten af vores elever fortsætter på en efterskole i 10. skoleår
  • Enkelte elever tager 10. klasse på en anden skole
  • Få elever vælger en gymnasial uddannelse eller anden ungdomsuddannelse efter 9. skole

Tilsynrapport

På grund af Covid19 situationen blev generalforsamlingen afholdt udendørs den 11. maj 2021 med særlige retningslinjer. 

Gustav Reck’s tilsynserklaring blev læst op af skolens formand Søren Antvorskov Hansen, da Gustav ikke kunne deltage pga. den særlige Covid19 situation.

Vedtægter