Lovpligtigt Materiale

Elevtimetal

Overgang til anden uddannelse

  • Hovedparten af vores elever fortsætter på en efterskole i 10. skoleår
  • Enkelte elever tager 10. klasse på en anden skole
  • Få elever vælger en gymnasial uddannelse eller anden ungdomsuddannelse efter 9. skole

Tilsynrapport

På grund af Covid19 situationen blev generalforsamlingen afholdt den 19. maj 2020 med særlige retningslinjer. Vi forsamlede os i forskellige klasselokaler med op til 10 personer i hver, og fulgte dagsordenen virtuelt på storskærme.

Gustav Reck’s tilsynserklaring blev læst op af skolens formand Søren Antvorskov Hansen, da Gustav ikke kunne deltage pga. den særlige Covid19 situation.

Vedtægter