Værdigrundlag

Skolens formål er at drive en friskole efter de til enhver tid gældende love og andre retsregler for friskoler og private grundskoler. Det følger heraf, at skolen efter sit formål og i hele sit virke skal forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre, samt udvikle og styrke elevernes demokratiske dannelse og deres kendskab til og respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.

Friskolen driver også en børnehave i henhold til friskolelovens § 36 a, samt efter dagtilbudslovens §20 og efter aftale med Svendborg Kommune.

Skolens formål er i øvrigt at udøve skole- og børnehavevirksomhed på følgende grundlag: At drive Grundtvig/Koldsk friskole og børnehave ud fra forældre- og skolekredsens ansvarsfølelse for børns udvikling, undervisning og læring. Igennem et målrettet arbejde med evaluering af vores værdigrundlag, hvor alle forældre, ansatte og elever/børn var involveret, stod det klart for os, at vores grundlæggende værdibegreber er:

Det forpligtende fællesskab, tryghed og rummelighed.

I vores daglige arbejde og samvær med børn, forældre og ansatte er værdierne centrale for samtaler, beskrivelser og fortolkninger. De tre begreber hænger uløseligt sammen – de er hinandens forudsætning. Fundamentet for at kunne være rummelig og for at kunne deltage i et fællesskab er tryghed. Vores skole, og herunder også vores børnehave, er et dynamisk sted, som er en del af det omgivende samfund. Derfor forholder vi os hele tiden til vores værdier.

Vores friskole og børnehave bliver nødt til at tilpasse sig tiden. Dette skal gøres velovervejet, for vi står imellem tradition og fornyelse. En værdidebat er en løbende proces, som til stadighed kræver kommunikation. Vi har et fælles sprog, men alligevel en forskellig opfattelse af ordene. Det må derfor være i samtalen og dialogen, at der opnås en fælles forståelse.