IT-Udstyr

Forventninger og krav til elevernes IT-udstyr.

Skolens elever skal selv medbringe eget IT-udstyr.

Der benyttes Ipads fra børnehaveklasse til 3. klasse og computere fra 4. klasse.

Office 365, som indeholder Word, Excel, Power Point, One Drive og One Note, gives som skolelicens til alle elever.

Hvis alle eleverne forlader klasselokalet ved f.eks. ved tur ud af huset, aflåses klasselokalet.

Nedenstående er vejledende krav til IT-enhederne, som man skal være opmærksom på.

Valg Ipad.

Det er muligt at købe fornuftigt brugt udstyr, der maksimalt må være 1-2 år gammelt. (se f.eks. på hjemmesiden refurb.dk)

Eleverne skal medbringe en IPad. Det er også lærernes arbejdsredskab. Det er praktisk, når der arbejdes med pædagogiske apps i undervisningen. 

Vær opmærksom på at skærmen mindst har en størrelse på 10 tommer. En kapacitet på min. 64 GB vil være tilstrækkelig til ren undervisningsbrug.

Hvis der også skal være plads til private spil mm., kan det være en god ide at overveje en større kapacitet.

Vi anbefaler et solidt cover til beskyttelse af enheden, når den skal ligge i skoletasken hver dag.

Valg af computer.

Vores anbefaling er, at man vælger en PC eller Mac af nyere dato. Computere, der er 1-2 år gamle, har almindeligvis kapacitet til de programmer, vi benytter til skolebrug.

Vi anbefaler ikke et bestemt mærke, men computeren bør have minimum en 13 tommer skærm.

Hvis der også skal være plads til private spil mm., kan det være en god ide at overveje en større kapacitet.

Det er vigtigt, at den er funktionel og nem at transporterer og bruge for eleven.

Ofte vil man kunne finde en god funktionel computer fra ca. 3.500 kr.

Chromebook er ikke anvendelig.

Programmer på IT-enheden.

Vi har et velfungerende trådløst Wi-Fi på skolen, og vi benytter online hjemmeside- og læringsportaler og onlineprogrammer, f.eks. Office 365. Skolen giver eleverne et skolelicens.

Ligeledes benyttes apps til IPads. Det er lærerne, der anbefaler hvilke apps, der benyttes.

  • Skolens elever medbringer selv eget IT-udstyr. Der benyttes Ipads min. 9,7” fra bhkl. til 3.klasse og computere af nyere dato fra 4.-9.klasse.
  • IT-udstyret skal jævnligt opdateres, være opladet ved skoledagens start og medbringes alle skoledage.
  • Retningslinjer for brugen at IT-udstyret udarbejdes for de enkelte klasser.
  • Da det er elevens egen maskine, er det forældrene der vurderer, hvilke filtre f.eks. antivirus der skal være på IT-udstyret.
  • ”Office 365” gives som skolelicens til alle elever og ansatte. De apps, der bruges i skolen, installeres af skolen.
  • Digitale enheder er læringsredskaber i hverdagen. Vi ved, at læring foregår som en aktiv proces, hvor eleven opbygger sin viden i et samspil med omgivelserne. Endvidere er IT med til at pirre elevernes undren og nysgerrighed og lægger op til læringsformer, hvor eleverne er undersøgende og aktive.
  • Vi er nysgerrige omkring hvad børnene bruger deres digitale enheder til.
  • Vi taler med børnene om, hvordan de bruger deres digitale enheder for at hjælpe dem til at reflektere over og være kritiske omkring den digitale kultur.
  • Vi vil skabe nogle rammer, så børnene selv får en oplevelse af, hvordan digitale medier påvirker deres sociale færden – med og uden digitale enheder.