Info om stort og småt

Vi ved, at det kan være en stor omvæltning at komme fra dagpleje eller vuggestue til børnehave. Derfor håber vi, at I kommer på besøg inden børnehavestart. Mange børn har også glæde af at komme på for besøg med deres dagpleje eller vuggestue.

Når barnet starter, er det vigtigt, at I har afsat nogle dage til indkøring. Det kan være svært, på forhånd, at sige, hvor lang tid jeres barn har brug for at føle sig så tryg, at I kan køre.

For nogle børn er det svært at sige farvel til jer og vi ved, at det kan være svært at køre fra et barn, der græder. Gå gerne i dialog med personalet. Vi støtter og trøster så godt vi kan.  I er også altid velkomne til at ringe og høre, hvordan det går, så er I fri af bekymring resten af dagen.

De fleste gange reagerer børnene heldigvis positivt på at starte i børnehave. Hos nogle børn kan der komme en reaktion f.eks. 14 dage efter starten. Det kan virke noget overraskende for jer forældre, men det er ganske naturligt og vi oplever det for rigtig mange børn.

I garderoben har hvert barn en plads med knage, hylder og en kasse til skiftetøj. Det er en god ide altid at have rigeligt med skiftetøj liggende i kassen. Er der vådt eller beskidt tøj med hjem, skal der fyldes op i kassen dagen efter.

Husk altid at medbringe tøj der passer til vejret og årstiden. I den forbindelse er det vigtigt at I forældre tænker på at vi minimum er ude hver dag.

I børnehaven har vi lidt lånetøj. Hvis I har lånt dette tøj, skal det vaskes og leveres tilbage hurtigst muligt.

Det er en stor hjælp for alle, hvis I skriver navn i børnenes tøj og sko/støvler.

Vi forventer at børn og forældre hjælper hinanden, med at rydde op på barnets plads, inden I går hjem om eftermiddagen. Hvis barnets tøj er i tørreskabet, skal det hænges på barnets plads næste morgen, når I kommer og aflevere barnet.

Det tøj der ligger på gulvet, når der fejes ved lukketid bliver samlet  og lagt ned i en kasse. I denne kasse vil I så kunne finde f.eks. barnets sutsko, hvis de ikke var lagt på plads dagen før.

I Tryllefløjten vil vi gerne lære børnene ordentlig håndhygiejne.

Det betyder, at vi sørger for at børnene vasker hænder efter toiletbesøg, før madlavning og i forbindelse med måltider.

Når vi taler hygiejne er det også vigtigt at kigge på, hvordan vores rengøringsstandart er i Tryllefløjten.

Vi får gjort rent dagligt, af Marianna, der også gør rent på skolen. Hun holder støv og snavs fra døren.

Når I kommer om morgenen skal I krydse af på ind- og udskrivningslisten, og henvende jer til en voksen, så vi ved, at barnet er kommet.

For at barnet kan få en god dag, vil vi bede jer fortælle os, hvis der er noget der er anderledes end det plejer. Det kan f.eks. være uenighed mellem barnet og de voksne eller sygdom. Når vi ved det, kan vi forsøge at hjælpe og støtte barnet.

Inden barnet går hjem fra børnehave, skal barnet rydde det op, som det har leget med, uanset om det er inde eller ude. Vi beder forældre om at hjælpe barnet med dette.

Husk altid at sige farvel til en voksen og krydse af på listen inden I går hjem.

Børnene må gerne have eget legetøj med i børnehave. 

Det kan være en stor tryghed for barnet at have noget med hjemmefra, hvis det er lidt svært at blive afleveret om morgenen.

Vi ser helst, at tingene der medbringes, ikke er større end at de kan ligge i barnets rum eller skuffe.

Barnet må gerne have større ting med, til leg på legepladsen.

Vi voksne tager ikke ansvaret for tingene, heller ikke for at finde tingene, når barnet skal hjem. Det er altid en god ide, at have navn på det legetøj barnet medbringer.

Angående børnenes egne cykler, løbehjul, skateboard og scootere, er det sådan at disse ting gerne må medbringes i børnehaven. Men de voksne bestemmer hvornår de må bruge dem.

Vi laver mad i børnehaven den sidste mandag i måneden.

Det er en yndet dag for forældrene, da køleskabe har en tendens til at være lidt kedelige efter en weekend.

Vi laver meget forskelligt mad. Ofte er det buffet med lune retter, men det kan også være f.eks. boller i karry.

Det er vigtigt for os, at børnene deltager i madlavning og borddækning.

Vi lægger vægt på at lave forskellige retter, så det ikke bliver pizza og andre sikre børnevalg hver gang.

Børnene er gode til at smage på ting de ikke kender, og der ryger lettere noget ukendt ned, når man er sammen med vennerne, end hjemme ved far og mor.

Vi sender nyhedsbreve, samt andet skriftligt materiale, ud til forældrene på mail.

Det foregår på forældre-intra (Viggo), som alle forældre bliver en del af, når deres barn starter i Tryllefløjten.

Forældrene får endvidere nyhedsbreve fra skolen flere gange om året.

Det er derfor vigtigt, at vi altid er opdateret på forældrenes mail adresser.

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

PPR er en tværfaglig rådgivningsinstans, som rådgiver dagtilbud, skoler og 

PPR’s primære opgave er at give almen og specialpædagogisk rådgivning, vejledning undersøgelse og vurdering – samt give forslag til videre foranstaltning.

Kontakt www.pprsvendborg.dk

I Tryllefløjten holder alle børn Siesta, hver dag fra ca. kl.12.00 til kl. 12.30.
Børnene får her mulighed for at koble af og finde ro.

Efter spisning tisser børnene af og sætter sig på trappen. De voksne ligger alle soveposerne ud på gulvet hos hver gruppe. Når alle er klar går børnene stille hen og ligger sig til rette.

Der er voksne tilstede under Siestaen, som hjælper børnene med at finde ro. Vi spiller stille musik (afslapningsmusik) under Siestaen. Nogle børn falder i søvn og andre ligger og slapper af. Nogen har brug for en hånd, andre nogle lette tryk eller bare en voksen tæt på sig. Dem der vågne kl. 12.30 går stille nedenunder og leger eller går udenfor. 

Vi mener det er vigtig at børnene lærer at finde ro i en travl hverdag og vi oplever børnene har fornyet energi og overskud og dermed også mere flow og mindre konflikter i Tryllefløjten.

Siestapolitikken skabt i samarbejde mellem personale, forældre og bestyrelsen.

Sundhedsplejerske.

Kirsten Tornøe Iversen er vores tilknyttede sundhedsplejerske for skole og børnehave.

Tlf 2488 6788

Mail: [email protected]

Jeg er primært på skolen om mandagen, men I er altid velkomne til at kontakte mig på intra eller telefon.

Hvis jeres barn bliver sygt, vil vi bede jer give besked om, hvilken sygdom der er tale om – om det er en sygdom der smitter eller andet relevant. Hvis vi har smitsomme sygdomme eller tilstande i børnehaven, hænger vi opslag op herom.

Fra sundhedsstyrelsen har vi en oversigt omkring retningslinier i forhold til mange gængse sygdomme. Den retter vi os efter ved tvivl om inkubationstid og lign.

Barnet må komme i børnehave igen, når det er feberfrit og ellers har det godt, og kan deltage i de aktiviteter vi har i dagens løb.

Hvis jeres barn bliver dårlig i løbet af dagen, ringer vi efter jer.

Medicingivning i børnehaven skal begrænses mest muligt.

I gangen har vi ophængt en stor magnet tavle, med aktuelle opslag.

I vil hver morgen blive mødt af et billede med navn på af den medarbejder der tager imod jeres barn den dag. Her skriver vi også, hvis en af de voksne i Tryllefløjten er fraværende.

Når I kommer og henter jeres barn kan I læse om, hvad der er sket i løbet af dagen, har vi været i skoven, malet billeder eller lavet bål?

Det er meget vigtigt, at I gør det til en vane at læse på tavlen. For det første har I et godt udgangspunkt for at tale med jeres barn om dagen der er gået. Derudover vil I blive informeret om eventuelle ændringer den følgende dag; Det kan f.eks. være vi skal til fødselsdag og børnene derfor skal være i Tryllefløjten på et bestemt tidspunkt.

Tørreskabene i garderoben kan også være i brug som opslagstavle. Så hold øje med dem også.