Friskolen

Velkommen til vores Friskole

Her kan du få et indblik i, hvem vi er. 

Du er også meget velkommen til at kontakte os og aftale et besøg hos os.

I skolen vægter god trivsel og forebygger mobning og mistrivsel ud fra en anerkendende tilgang til børnene med nærværende, tydelige og engagerede voksne.

Vi kan kendes på:

 • at vi begynder hver dag med morgensang for hele skolen
 • har solid faglig undervisning
 • meget sang og musik
 • kreative fag og værksteder, og elevernes værker udstilles
 • tid til leg
 • meget fine idræts, lege- og bevægelsesmuligheder
 • lejrskoler på alle klassetrin, dog ikke i 7. klasse
 • store og små leger sammen og hjælper hinanden
 • nej til lange skoledage

Fri tid skaber trivsel og trivsel skaber læring.

Overvejer I skolestart eller skoleskift:

Så kontakt skolen for at få en aftale om en samtale og evt. aftale et besøg på skolen.

Vi anbefaler, at I skriver børn op i god tid til skolestart, da vi har stor søgning til skolen.

For at blive skrevet op til skolen bedes I ringe til kontoret for at få en indskrivningsblanket tilsendt på mail.

Vi har vores egne skolebusser:

Vi har 2 minibusser, der henter omkring 40 skoleelever hver morgenen, og kører dem hjem igen efter skole- og SFO-tid. (dog senest kl. 15)

Kontakt skolen vedr. denne mulighed for transport til og fra skole.

Proceduren ved indskrivning og optagelse af elever til skolestart i børnehaveklassen er:

Børn indskrives efter den dato indskrivningsblanketten er registreret modtaget på skolens kontor.

Elever vil blive optaget ud fra følgende prioritering:

1. Elever, der har ældre søskende på skolen i forvejen

2. Børn, der går i vores børnehave Tryllefløjten

3. Øvrige indskrevne børn efter indskrivningsdato

Det vil sige, at et år før skolestart i børnehaveklassen kan vi sige, hvem der får en plads i vores børnehaveklasse, og hvem der kommer på venteliste.

"Øster Åby Friskoles værdigrundlag bygger på det Grundtvig-koldske skolesyn. Det indebærer bl. a. forpligtende fællesskab, tryghed og rummelighed."

Vi har formuleret vores vision for skole, SFO og børnehave:

Vi tør gå nye veje for at skabe de bedste forudsætninger for læring til livet

 • Grundtvig og Kold havde mod til at gøre oprør mod den sorte skole/eksisterende skole
 • Kierkegaard citat: ”At turde er at miste fodfæste for en tid – ikke at turde er at miste sig selv”
 • Bevidste om at skole er et dynamisk sted, der balancerer mellem at holde fast i sine traditioner, kultur og værdier og samtidig skabe fornyelse og udvikling
 • Skolens fundament er tryghed
 • Bestyrelse/forældre/ansatte er engageret
 • Bestyrelse/forældre/ansatte samarbejder med hinanden
 • Der arbejdes velovervejet med et projekt
 • Frivillig musik, grundtræning, Tryllefløjten, Tværfløjten og mange flere eksempler
 • Det fælles arbejds-udviklingsredskab Vækst-Modellen – en ramme for samtaler, der både skaber og rummer vækst
 • Medinddragelse fører til ejerskab – det handler om at blive ”tændt”
 • Nye læringsmiljøer
 • Bevidsthed om forskellighed
 • Mangfoldighed i kompetencer – her bliver de bedste forudsætninger kvalificeret
 • At ”gå over broen” til børnene – en aktiv bestræbelse på at komme et andet menneske i møde
 • At blive menneske
 • Træd varsomt for her bliver mennesker til
 • Være et ordentligt menneske i fællesskab med andre
 • Dannelse handler om at blive til nogen, før man bliver til noget
 • Først oplive så oplyse
 • Barnets rygsæk fyldes op
 • For at kunne vokse skal barnet, ligesom træet, ”vandes”

Engagerede, tydelige og nærværende voksne vil møde det enkelte barn, hvor det er. Ved at skabe det bedste læringsmiljø i et naturligt forpligtende fællesskab, vil vi fremme den enkeltes udvikling.

Alle bidrager til fællesskabet med sin personlighed og sit engagement og møder tryghed og rummelighed. Gennem den åbne samtale møder børn og voksne troværdige og ansvarlige mennesker og oplever at blive værdsat og taget alvorligt.

Skolen medvirker til, at børnene udvikler et aktivt forhold til tilværelsen med respekt for det enkelte menneske. Den enkelte må vise interesse og initiativ i en demokratisk skole, da demokrati er både en ret til medbestemmelse og en pligt til at tage et medansvar

De bedste hilsner

Mikael Wortmann

Skoleleder