Øster Åby
Friskole og Børnehave

Vi tør gå nye veje for at skabe de bedste forudsætninger for læring til livet

Engagerede, tydelige og nærværende voksne vil møde det enkelte barn, hvor det er. Ved at skabe det bedste læringsmiljø i et naturligt forpligtende fællesskab, vil vi fremme den enkeltes udvikling. Alle bidrager til fællesskabet med sin personlighed og sit engagement og møder tryghed og rummelighed. Gennem den åbne samtale møder børn og voksne troværdige og ansvarlige mennesker og oplever at blive værdsat og taget alvorligt..

Skolen medvirker til, at børnene udvikler et aktivt forhold til tilværelsen med respekt for det enkelte menneske. Den enkelte må vise interesse og initiativ i en demokratisk skole, da demokrati er både en ret til medbestemmelse og en pligt til at tage et medansvar

Mikael Wortmann

Skoleleder

Friskolen

Vi vil skabe læring hver eneste dag, hvor alle børn er glade for at gå i skole og børnehave.

Børnene oplever forudsigelighed og tryghed i hverdagen. 

Vi har et tæt samarbejde med forældre, og børn og forældre oplever at blive taget alvorligt. 

Forårs SFO
Tværfløjten

Vi tør gå nye veje for at skabe de bedste forudsætninger for læring til livet. Læs mere ved at klikke på knapperne herunder.

Børnehave
Tryllefløjten

Vi lægger vægt på at børnehaven er et hyggeligt sted at komme, med en hjemlig atmosfære, en åben og varm omgangstone, og hvor det at behandle hinanden respektfuldt, er en bærende kraft.

Børnehaven skal også være et sted, hvor alle har det sjovt. Derfor er humor en vigtig del af vores hverdag.

Vi vægter samarbejdet med forældrene meget højt, og alle har et ansvar for at fællesskabet til stadighed kan udvikle sig.

Læs mere om vores SFO.

Klik dig ind på vores Facebook-side og følg med i hvad der sker hos os.