Karaktergennemsnit

Inden vi sender dig videre til Undervisningsministeriets hjemmeside vedr. ”Karaktergennemsnit” har vi denne kommentar:

Børnenes dannelse og uddannelse i skolen fra 6 til 16 år har stor betydning for vores skoletilbud. Vi forventer, at forældrene viser interesse og følger med omkring barnets skolegang i hverdagen og deltager ved møder og arrangementer.

Skolen er kendetegnet ved en tæt kontakt og dialog med forældrene.

Vi lægger vægt på:

  •  At børn kan få lov til at være børn og udvikle sig i et stimulerende læringsmiljø
  •  solid faglig undervisning
  •  at sang og musik har en fremtrædende rolle i dagligdagen
  •  at styrke den fysiske udvikling gennem idræt, leg og bevægelse
  •  at udvikle børns kreative evner, så de får lyst til at udtrykke sig mangfoldigt
  •  at begynde dagen med fælles morgensang
  •  at fortællingen indgår i den daglige undervisning
  •  at der afholdes lejrskole på 9 ud af 10 klassetrin

Eleverne går til folkeskolens afgangsprøver som afslutning på 9. klasse.

Eleverne får først karakterer i de enkelte fag i det sidste skoleår 9. klassetrin.

Ved skriftlige afleveringer og projekter kan der gives karakterer også i 8.klasse.