Velkommen til
SFO'en

Velkommen til vores SFO – nu skal du høre hvorfor dit barn skal gå hos os

Vores SFO skaber et trygt og rart sted for dit barn fordi:  

 • Dit barn møder motiverede, nærværende og pædagogisk kompetente voksne.  
 • Dit barn møder genkendelige voksne fordi vi både er i skolen, i forårsSFO’en samt samarbejder tæt med vores børnehave. 
 • Vi skaber en forudsigelig hverdagsrytme. 
 • Vi vægter normeringen i forhold til den aktuelle børnegruppe. 
 • Vi vægter relationen til dit barn og jeres familie meget højt. 
 • Vi tager ansvar for dit barns daglige trivsel og udvikling. 
 • Vi skaber en indbydende, hyggelig og hjemlig atmosfære. 
 

Vores SFO skaber muligheder for dit barn til at udvikle sig fordi:  

 • Dit barn møder legende, autentiske og fagligt kvalificerede voksne. 
 • Vi har et fælles pædagogisk fundament med hver vores individuelle kompetencer og personligheder – derfor vil dit barn altid kunne finde en voksen at spejle sig i hos os. 
 • Vi har fokus på at dit barn udvikler en god tro på sig selv. Det vil sige, at vi tør udfordre dit barns selvopfattelse samt tilbyde muligheder for at lære nye færdigheder, sociale såvel som praktiske.  
 • Vi vægter en balance mellem børnenes frie leg og voksenstyrede aktiviteter. 
 • Hver klasse har ugentlig 2 timers SFOsjov (se underfanen “Dit barns hverdag”), hvor to voksne er sammen med klassen til forskellige aktiviteter. Som oftest med udgangspunkt i bevægelse, udeliv og kreative værksteder.
 • Vi har mange forskellige fysiske rammer at gøre brug af. Vi har bl.a.: Vores store hal, den omkringliggende skov og Vejstrup Ådal, Krea, bålhytte, legerum og store  udearealer. 

Læs mere om skolens fælles værdigrundlag her