Takster

Skolepengetakster pr. 1. august 2024.

Betalingen er fordelt på 11-måneders takster, så juli er betalingsfri.

1. barn

1.390 kr. pr. måned i 11 måneder

2. barn

1.390 kr. pr. måned i 11 måneder

3. barnGratis

I september måned opkræves 60 kr. pr. elev, som dækker servering til forældremøderne og forældredagen, samt øvrig repræsentation.

Lejrskoler: Prisen for lejrskoler er ud over skolepengene og varierer fra klassetrin til klassetrin.

Frivillig musik

Frivillig musik:660 kr. årligt

opkræves i oktober

Kørselstakster pr. 1. august 2024 for skolens bus: Tilmeldingen er bindende for hele skoleåret:

a: for elever der efter offentlige kriterier (km-afstand) er tilskudsberettigede betales 450 kr. pr. måned i 11 måneder.

Bestyrelsen har besluttet at elever fra bhkl. til og med 2. klasse, der benytter skolens busser, er tilskudsberettigede uanset kilometerafstand til skolen.

b: for elever, der ikke er tilskudsberettigede betales 520 kr. pr. måned i 11 måneder.

c: enkelte ture: 10 kr. betales direkte i bussen (kun legeaftaler)

Takster SFO pr. 1. august 2024 – inkl. feriepasning.

Modul 112.00 – 15.00

1.barn


2.barn

1.340 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

1.075 kr. inkl. forfriskning
i 11 måneder

Modul 2

12.00 – 16.30

1.barn

2.barn

1.510 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

1.015 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

Tværfløjten (Forårs-SFO)  april-juli 2024april-juli 2.425kr. inkl. forfriskning i 3 måneder
Morgenpasning fra august 2024.  25 kr. /gang,
højst 260 kr. /måned

 

Takster for Børnehaven Tryllefløjten pr. 1. august 2024

1. barn

2.590 kr. i 11 måneder.

2. barn

2.235 kr. i 11 måneder.  

Deltidsplads 2.095 kr. i 11 måneder. 

Tryllefløjten, Tværfløjten og SFO er lukket fredag efter Kr. Himmelfart, grundlovsdag, 2 uger i juli måned og mellem jul og nytår.

Framelding/udmelding skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Bestyrelsen