Takster

Skolepengetakster pr. 1. august 2021.

Betalingen er fordelt på 11-måneders takster, så juli er betalingsfri.

1. barn

1.290 kr. pr. måned i 11 måneder

2. barn

1.290 kr. pr. måned i 11 måneder

3. barnGratis

I september måned opkræves 50 kr. pr. elev, som dækker servering til forældremøderne og forældredagen.

Lejrskoler: Prisen for lejrskoler er ud over skolepengene og varierer fra klassetrin til klassetrin.

Frivillig musik

Frivillig musik:655 kr. årligt, gældende for 2021/22

opkræves i oktober

Kørselstakster pr. 1. august 2021 for skolens bus: Tilmeldingen er bindende for hele skoleåret:

a: for elever der efter offentlige kriterier (km-afstand) er tilskudsberettigede betales 385 kr. pr. måned i 11 måneder.

Bestyrelsen har besluttet at elever fra bhkl. til og med 2. klasse, der benytter skolens busser, er tilskudsberettigede uanset kilometerafstand til skolen.

b: for elever, der ikke er tilskudsberettigede betales 480 kr. pr. måned i 11 måneder.

c: enkelte ture: 10 kr. betales direkte i bussen

Takster SFO pr. 1. august 2021 – inkl. feriepasning.

Modul 112.00 – 15.00

1. barn

2.barn

1.295 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

1.035 kr. inkl. forfriskning
i 11 måneder

Modul 2

2.361 kr.

1. barn

2. barn

1.465 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

1.175 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

Tværfløjten (Forårs-SFO)  april-juliapril-juli 2.300 kr. inkl. forfriskning i 3 måneder
Morgenpasning fra august 2020.  25 kr. /gang,
højst 250 kr. /måned

 

Takster for Børnehaven Tryllefløjten pr. 1. august 2021

1. barn

2.495 kr. i 11 måneder.

2. barn

2.145 kr. i 11 måneder.  

Deltidsplads  2.005 kr. i 11 måneder. 

Tryllefløjten, Tværfløjten og SFO er lukket fredag efter Kr. Himmelfart, grundlovsdag, 2 uger i juli måned og mellem jul og nytår.

Framelding/udmelding skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Bestyrelsen