Takster

Skolepengetakster pr. 1. august 2020.

Betalingen er fordelt på 11-måneders takster, så juli er betalingsfri.

1. barn

1.265 kr. pr. måned i 11 måneder

2. barn

1.265 kr. pr. måned i 11 måneder

3. barnGratis

I september måned opkræves 50 kr. pr. elev, som dækker servering til forældremøderne og forældredagen.

Lejrskoler: Prisen for lejrskoler er ud over skolepengene og varierer fra klassetrin til klassetrin.

Frivillig musik

Frivillig musik:650 kr. årligt, gældende for 2020/21

opkræves i oktober

Kørselstakster pr. 1. august 2020 for skolens bus: Tilmeldingen er bindende for hele skoleåret:

a: for elever der efter offentlige kriterier (km-afstand) er tilskudsberettigede betales 375 kr. pr. måned i 11 måneder.

Bestyrelsen har besluttet at elever fra bhkl. til og med 2. klasse, der benytter skolens busser, er tilskudsberettigede uanset kilometerafstand til skolen.

b: for elever, der ikke er tilskudsberettigede betales 470 kr. pr. måned i 11 måneder.

c: enkelte ture: 10 kr. betales direkte i bussen

Takster SFO pr. 1. august 2020 – inkl. feriepasning.

Modul 1 12.00 – 15.00

1. barn

2.barn

1.295 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

1.035 kr. inkl. forfriskning
i 11 måneder

Modul 2

2.361 kr.

1. barn

2. barn

1.465 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

1.175 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

Tværfløjten (Forårs-SFO)  april-juli april-juli 2.200 kr. inkl. forfriskning i 3 måneder
Morgenpasning fra august 2020. 25 kr. /gang,
højst 250 kr. /måned


Takster for Børnehaven Tryllefløjten pr. 1. august 2020

1. barn

2.480 kr. i 11 måneder.

2. barn

2.110 kr. i 11 måneder.  

Deltidsplads 1.990 kr. i 11 måneder.I september måned opkræves 50 kr. pr. elev, som dækker servering til forældremøderne og forældredagen.

Tryllefløjten, Tværfløjten og SFO er lukket fredag efter Kr. Himmelfart, grundlovsdag, 2 uger i juli måned og mellem jul og nytår.

Framelding/udmelding skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Bestyrelsen