Årshjul

 

 • Social inklusion
 • Leg
 • Fælles maddag 1 gang om måneden
 • Anerkendelse
 • Siesta – børnene slapper af i soveposer m. historie el. musik /film om mandagen
 • Fokus på venskaber og relationer
 • Daglig samling med fokus på alle lærerplanstemaerne
 • I hallen hver onsdag – børnene er aldersopdelt           
 • Tema-grupper – en gang om ugen deles børnene i mindre gr. med tema efter behov
 • Sang og musik
 • Rim og remser
 • Sprog og visualisering – bl.a. via højtlæsning, sang og teater
 • Fokus på selvhjulpne børn
 • Fokus på de nye børn som starter – tryghed, omsorg og tillid
 • Kreative aktiviteter i værkstedet hver morgen
 • Ture i skoven – sanseoplevelser og ændringer i naturen og dyrelivets gang i denne

Sproglige kompetencer

Læse bøger

Spille spil

Sociale og kompetencer

Snakker om kammeratskab og hvordan man opfører sig over for hinanden, om at lytte til andre og give plads til andre

Lærer børnene empati

Kulturelle udtryksformer og værdier

Tema-maddag

Kulturelle udtryksformer og værdier

Tradition Fastelavn /slå katten af tønden

Kreative aktiviteter i værkstedet med emnet fastelavn

Natur og naturfænomener

Vi arb. med at plante og så på legepladsen

Vi gør forårs klar på legepladsen – samler sten og affald m.m.

Læring om hvordan man behandler naturen

På genbrugspladsen med pap og batterier (dette gøres jævnligt efter behov)

Kulturelle udtryksformer og værdier

Påsketema med kreative aktiviteter i værkstedet

Vi begynder at øve til forårskoncert

Alsidig personlig udvikling

Opstart af skolegruppe

Forældresamtaler m. skolegruppe forældre

Målrette fokus på skoleparathed hos børnene

Kulturelle udtryksformer og værdier

Fejring af børnehavens fødselsdag

Forårskoncert

Tema-maddag

Påske-løb hvor vi finder påskeæg gemt på legepladsen

Kulturelle udtryksformer og værdier

Forberedelse til forestilling til bedsteforældredag og sommerfest

Alsidig personlig udvikling

Skolegruppen på skolebesøg

Natur og naturfænomener

Vi oplever naturen og årstidens forandring med korte og lange ture i skoven

Kulturelle udtryksformer og værdier

Afsked med skolebørnene med ”Det gyldne skud”

Sponsorløb på skolen

Tema-maddag

Natur og naturfænomener

På genbrugspladsen med pap og batterier

Sommerferie og oprydning

Sociale kompetencer og alsidige personlige kompetencer

Husets struktur og normer genskabes

Vi hjælper børnene med at finde sig til rette i den nye børnegruppe og dens konstalationer

Krop og bevægelse

Bøftræning

Voksenstyrede bevægelses-lege på legepladsen

Vaskehænder-projekt med sundhedsplejersken

Alsidig personlig udvikling

Arb. med børnenes selvhjulpenhed – tage tøj af og på selv (pga. den vejrmæssige overgang mellem sommer og efterår)

Kulturelle udtryksformer og værdier

Vi starter op på julegave til forældrene i værkstedet

Tema-maddag

Natur og naturfænomener

På genbrugspladsen med pap og batterier

Kulturelle udtryksformer og værdier

Kirke besøg

Julefrokost med børnene

Nissesamling hver dag i samlingsgrupper

Julefest i børnehaven og på skolen

Vi laver julepynt og traditionelle kreative jule-aktiviteter i værkstedet