Værdigrundlag

Vores værdigrundlag bygger på det Grundtvig-koldske skolesyn. Det indebærer bl. a. forpligtende fællesskab, tryghed og rummelighed.

Engagerede, tydelige og nærværende voksne vil møde det enkelte barn, hvor det er. Ved at skabe det bedste læringsmiljø i et naturligt forpligtende fællesskab, vil vi fremme den enkeltes udvikling.

Alle bidrager til fællesskabet med sin personlighed og sit engagement og møder tryghed og rummelighed. Gennem den åbne samtale møder børn og voksne troværdige og ansvarlige mennesker og oplever at blive værdsat og taget alvorligt. 

Tværfløjten medvirker til, at børnene udvikler et aktivt forhold til tilværelsen med respekt for det enkelte menneske. Den enkelte må vise interesse og initiativ i en demokratisk proces, da demokrati er både en ret til medbestemmelse og en pligt til at tage et medansvar