Årshjul

 

Nedenstående er en oversigt over de tilbagevendende arrangementer og møder i løbet af et skoleår. Derudover er der forskellige arrangementer i klasserne, børnehaven, SFO og Tværfløjten, der inviteres til i løbet af året.

Tilbage efter sommerferien

SFO og Tryllefløjten åbner i uge 31

Alle klasser begynder tirsdag den 14. august kl. 8.20-12.00

Lejrskoler for 8. & 9. klasse

De første forældremøder i klasserne

Forældremøder i klasserne.

Forældredag for børnehaveklassen til og med 7. klasse.

 

Forældremøde – intro til kommende Forårs-SFO/næste års børnehaveklasse

Skolekomedie og skolefest

Skolehjemsamtaler

Adventsmøde

Juletræsfest

Intromøder kommende Forårs-SFO

Fastelavn

Intromøder for kommende Forårs-SFO

Trivselsdag

Forårskoncert

Forældremøde inden Forårs-SFO-start

Forårs-SFO, Tværfløjten begynder

Generalforsamling

Lejrskoler

Skriftlige prøver for 9. klasse

9. klasses sidste skoledag

 

Lejrskoler

Mundtlige/praktiske prøver 8. & 9. klasse

9. klasses afslutningsaften

Grillaften for alle

Sommerferie