Pædagogik

“Træd varsomt, thi her bliver mennesker til” – Christen Kold

Mennesket fødes som et unikt individ, der udvikles og dannes i samspil med omverdenen. Det er vigtigt, at man bliver mødt, hvor man er og møder andre der, hvor de er. Den enkelte skal ses, høres og mødes med positive og anerkendende forventninger.

 • At lytte og kunne sætte sig i den andens sted.
 • At være nærværende og rummelig.
 • At alle relationer er ligeværdige, men ikke nødvendigvis jævnbyrdige.
 • At skabe balance mellem udfordring og færdigheder.
 • At vise at alle følelser er tilladt.
 • At anerkende barnets evner og ressourcer.
 • At guide til positive og anerkendende kommunikationsformer.
 • Målsætningen med et tæt og konstruktivt samarbejde med jer forældre er, at vi sammen skaber de bedste vilkår for dit barns trivsel og udvikling.
 • En forudsætning for vores tætte og udviklende samarbejde er, at vi i fællesskab afstemmer vores forventninger til hinanden. Dette vil bl.a. ske via vores daglige dialog, årlige forældremøder samt skolehjemsamtaler.
 • Hver især har vi en unik viden om, hvordan barnet fungerer og udvikles – og det er viden vi sammen skal dele til gavn for dit barn.
 • At vi er ambassadører for at dialogen foregår i tråd med vores værdigrundlag, så forældrene føler sig imødekommet og taget alvorlige.
 • For ovenstående anvender vi Vækstmodellen. Læs mere her
 • Leg, sociale relationer og især venskaber er noget, som betyder meget for børn. Gennem relationer og venskaber lærer børnene at udvikle deres sociale færdigheder.
 • Barnets relationer bliver i særlig grad skabt i den frie leg. Det betyder for os, at vi går i baggrunden, men stadig er i nærheden til at kunne guide i de situationer, hvor der er brug for det.
 • Vi sætter fælles aktiviteter i gang, hvor børnene prøver deres færdigheder af.
 • Vi skaber socialt liv gennem faste aktiviteter i samlingerne, spisning og andre fællesaktiviteter. Herunder fx SFOsjov.
 • Vi er opmærksomme på, at vi som voksne er rollemodeller og at udviklingen af sociale kompetencer er en kompleks størrelse som kræver tid og udvikling. Vi står inde for vores grundværdier og udtrykker vores holdninger og samtidig giver vi plads til børnenes meninger og følelser. 
 • Vi skaber samhørighed, ansvarlighed og tryghed i fællesskabet. Vi fortæller børnene med ord og handling, hvad det vil sige at være en god ven, om kvaliteter i venskabet og om hvordan vi behandler hinanden.
 • Barnets udvikling skal gå i retning af, at det i stadig større grad opnår identitet og selvværdsfølelse baseret på egen personlighed og evner til at handle ud fra egne ønsker og behov. Hertil er tankerne om “Det fælles tredje” utroligt vigtige for os. Det fælles tredje handler om en given fælles aktivitet som bliver grobund for en styrket relation børnene imellem. Det kan fx være ved fælles hulebyggeri, rollelege, vores SFOsjov eller en fodboldkamp.
 • Hvis ‘Det fælles tredje’ skal være ekstra berigende, skal børnene, så vidt muligt deltage i hele arbejdsprocessen. Med det mener vi, at deltage i beslutningen, planlægningen og udførelsen af arbejdsprocessen.
 • Når barnet har mulighed for at deltage i hele arbejdsprocessen engagerer det sig personligt og udvikler dermed ejerskab, ansvarlighed og loyalitet overfor det fælles tredje, fx en hule. Dette er ydermere med til at styrke relationen børnene imellem.