Grundværdier og målsætning

Værdigrundlag – At vores værdigrundlag bygger på det Grundvig-Koldsk skolesyn

Den enkelte bidrager til fællesskabet med sin personlighed og sit engagement og møder tryghed og rummelighed. Gennem den åbne dialog møder børn og voksne troværdige og ansvarlige mennesker og oplever at blive værdsat og taget alvorligt. Skolen medvirker til tilværelsen med respekt for det enkelte menneske. Den enkelte må vise interesse og initiativ i en demokratisk Skole  for demokrati er både en ret til medbestemmelse og en pligt til at tage et medansvar.

SFO’ens målsætning

Øster Åby Friskoles SFO er et levende sted, hvor børn og voksne leger.

Gennem legen søger personalet at stimulere og støtte børnenes udvikling, så de over tid tilegner sig færdigheder.

SFO’ens målsætning er:

  • At værdigrundlaget er det overordnede grundlag for både skole og SFO.
  • At SFO’en skal være et rart sted at være
  • At der er rige muligheder for, at børnene bliver stimuleret og kan udvikle sig gennem leg, bevægelse og kreativitet.
  • At børnene møder motiverede og nærværende voksne, der støtter børnene i at tage aktivt del i et gensidigt samvær, hvor de bliver værdsat og taget alvorligt.
  • At vi styrker børnene i at klare praktiske gøremål, og støtter børnene, så de oplever, at de bl.a. kan være med til at løse egne konflikter.
  • At vi inviterer og besøger andre SFO’er og foreninger i nærmiljøet.