Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøvurdering på mellemtrinnet

Undervisningsmiljø- vurdering på mellemtrinnet

Indskolingen – bhkl-2.klasse – Trivselsundersøgelser.

Vi har i fællesskab med resten af indskolingen, set den originale Gummi Tarzan film. 
Det var interessant at se hvor optagede børnene var af filmen. Det er jo en meget anderledes film end mange af de film børn møder nu om dage. Der er mange lange scener, sproget er meget anderledes og der er ikke så meget ”action” i filmen. Børn i dag, er vant til langt flere skift undervejs i en film, så det var fascinerende at se dem fanget af denne type film. 
Efterfølgende havde vi i børnehaveklassen en samtale i rundkreds, om de gode og mindre gode ting ved Gummi Tarzans skole. Der kom mange gode ting frem. Børnene kunne ikke lide at de store elever gav Gummi Tarzan buksevand. De brød sig heller ikke om matematiklæreren men synes det var godt han lånte Ivan Olsen sit håndklæde da han slog sig fordi han ikke kunne komme over bukken. De synes også, at det var underligt, at eleverne sad ved en-mands-borde og læste i en læsebog for sig selv – det kunne de jo ligeså godt gøre hjemme var der en der sagde. 
Efterfølgende skulle børnene tegne i fire felter. To gode ting ved Øster Åby Friskole og to mindre gode ting. 
Følgende kom frem:

Gode ting ved Øster Åby Friskole:

 • Vi har mange gode venner
 • Vi har god tid til at spise vores madpakke, sammen med en voksen
 • Vi kan godt lide morgensang men lidt svært når vi ikke kender sangene
 • Vi har gode muligheder for at spille fodbold 
 • Vi har gode legefaciliteter udenfor
 • Vi har et dejligt ”Krearum” i SFO
 • Vi får sjove dyr på besøg som kommer med et bogstav
 • Vi har en flink lærer
 • Vi har gode træer at klatre i 
 • Vi spiller UNO med en stor elev om morgenen
 • Vi har gode emneuger hvor vi lærer de andre elever på skolen at kende
 • Vi har idræt to gange om ugen 

Mindre gode ting ved Øster Åby Friskole: 

 • Nogle kan ikke lide ”Det gyldne skud” med vandpistol i Tryllefløjten
 • Det er svært når nogle driller
 • Det er svært at sidde stille når vi skal spise
 • Det er svært hvis man føler sig alene i frikvarteret
 • Vil gerne kunne sangene til morgensang
 • Morgensang er kedeligt
 • Rundkreds er kedeligt, svært at lytte til de andre
 • Irriterende når kammeraterne ikke hjælper med at rydde op ude og tage tingene med ind efter et frikvarter

Gode ting ved Øster Åby Friskole 

 • Vi har en fin skole
 • Vi kan lege med kammeraterne
 • Vi har mange gode venner 
 • Vi har søde lærere, de er ikke skrappe
 • Vi kan lege med svæveren, klatre og multibanen
 • Vi kan lege i huler
 • Frikvarter er det bedste
 • Vi kan godt lide dansk
 • Og matematik
 • Og idræt
 • Og billedkunst
 • Og musik
 • Og religion
 • Og historie

Mindre gode ting ved Øster Åby Friskole 

 • Timerne kan være lange
 • Lektier kan være kedelige
 • Vi vil gerne have svømning
 • Nogle gange svært med morgensangsmakkere 

Gode ting ved Øster Åby Friskole

 • Vi har gode klassekammerater
 • Vi har et godt fællesskab
 • Vi har altid nogen at lege med
 • Vi har et stort legeområde
 • Vi har det godt
 • Vi bliver ikke drillet
 • Vi har en god legeplads
 • Vi har gode og søde lærere
 • Timerne er gode
 • Er man ked af det er der altid nogen der hjælper

Mindre gode ting ved Øster Åby Friskole

 • Nogle gange får man et nej
 • Vi ønsker nye gynger
 • Vi ønsker flere cykler med vogne 
 • Vi kunne ønske os en længere svæver 

Affødt af trivselsundersøgelsen i indskolingen november 2018, har vi følgende fokuspunkter i skoleåret 2019: 

 • Fokus på klasse fællesskab så tidligt som muligt.
 • Fokus på samarbejde mellem forældre og skole
 • Fokus på relations arbejde 


Konkrete redskaber til handling:

 • En årlig trivselsdag
 • Ønske om årlig evalueringsdag klasselærer/elev én til én, hvor andre voksne har klassen
 • Legemakkere
 • Klassens tid skemalagt i børnehaveklassen én gang ugentlig 
 • Madro 
 • Køb af ny cykel i 2019 
 • Fri for mobberi kufferten bliver bredt ud til resten af indskolingen kva et ekstra teammøde på onsdag, hvor Lone og Rikke præsenterer fælles fokuspunkter for alle klasser i indskolingen. 

Undervisningsmiljø- vurdering på mellemtrinnet

Undervisningsmiljøvurdering på mellemtrinnet

(4.-6. klasse)

Klasselærerne tager en samtale i klasserne om:

 1. Hvad der kendetegner den gode skoledag.
 2. Hvad kan vi gøre for, at skoledagen bliver endnu bedre.

Stikord til samtale: Legepladsen, frikvartererne, fagene, lokaler og fællesområder.

Ad1:

 • Når vi finder på gode lege
 • Når der ikke er nogen der skændes
 • Hvis det ikke regner
 • Når vi skal have klassefest
 • Når vi har tidlig fri
 • Når vi laver noget sjovt i timerne
 • Når vi har emneuge
 • Hvis det er snevejr
 • Når vi har multibanen i frikvartererne
 • Når vi må komme i hallen i frikvartererne

Ad 2:

 • Hvis vi må spille bordtennis
 • Større legeplads
 • Længere frikvarterer
 • Flere frikvarterer hvor vi må lege i hallen
 • Flere ture ud af huset. Fx til naturskolen og Naturama
 • Mere idræt
 • Flere fagdage
 • Dansetimer
 • Mere billedkunst
 • Når drenge og piger leger mere sammen

Ad 1.:

 • At man er gode venner
 • At folk ikke larmer
 • At man har det godt sammen
 • Der er gode fag
 • Gode og sjove timer
 • Man skal have det sjovt og være glade
 • Ingen skænderier
 • At man er rolig, hjælpsom og man opfører sig pænt
 • At man behandler andre, som man selv vil behandles
 • At man ikke får så mange lektier for
 • At man må være inde når det regner og at vi må bruge hallen

Ad 2.:

 • Tier stille i timerne og hører efter
 • Række hånden op i timerne
 • At der kommer en ny vippe
 • Lade være med at lave øjenkontakt med andre i timerne
 • Respektere lærerne
 • Bedre akustik i klasserne og mellembygningen
 • Fysiklokalet kunne være større
 • Ønske om garderober til overtøj
 • Være mere stille og hjælpe hinanden
 • At hele skolen laver fælles aktiviteter sammen f. eks.  tur til starnden tur til Egeskov eller andre offentlige steder
 • At man siger godmorgen til hinanden
 • Større multibane og nye go-cards

Ad 1.

 • Når vi hygger os i klassen
 • Når vi spiller fodbold i pauserne
 • Når vi spiller bordtennis i pauserne
 • Når pigerne snakker og er sammen på kryds og på tværs
 • Når vi arbejder godt i timerne
 • Når vi har gode arbejdsfaciliteter til gruppearbejde
 • Når vi passer godt på vores skole
 • Når vi holder vores skole ren og pæn 
 • Når vi vekselvirker mellem aktivitet og brug af pc-er i undervisningen
 • Når morgensang er som det plejer
 • Når vi overholder vores pauser 
 • Når vi har de praktiske fag


Ad 2.

 • Kunne godt tænke sig e-sport
 • Mere idræt
 • Praktiske fag må gerne have flere timer
 • Gode bolde til pauserne i kasse ved lærerværelset
 • Nye net i fodboldmålene

Undervisningsmiljø- vurdering - Målgruppe: 7, 8 og 9. klasse.

Undervisningsmiljøvurdering - Målgruppe: 7, 8 og 9. klasse.

Udført – september 2018

Respondenter: 68 stk.

Beskrivelse af undersøgelse

Lærerne i overbygningen havde 19. september 2018 møde omkring, hvordan undervisningsmiljøvurderingen skulle udføres. Valget faldt på et anonymt online spørgeskema, hvor eleverne primært blev spurgt til:
•    toiletforhold
•    renlighed i almindelig på skolen
•    larm i undervisningen
•    lys i klasserne
•    temperaturforhold i klasserne
•    luften i almindelig på skolen
•    fysiske rammer for gruppearbejde
•    møbler i klassen
•    skolens æstetiske udtryk i form af billeder, udsmykning og farver.

Overordnet set viser undersøgelsen , at eleverne er tilfredse med mange af de rammer og faciliteter, vi har at tilbyde som skole. Der er imidlertid tre områder, som giver anledning til at videre udredning og arbejde. Det drejer sig om:

 • larm
 • luft og temperatur

Ved gennemgang af elevernes kommentarer fremgår det, at det især er lamperne, som giver anledning til støj.
I elevbesvarelserne til luft og temperatur beskriver eleverne, at luften på især toiletterne er meget dårlig, og at der trænger til udluftning. Ligeledes bliver temperaturen i klasserne nævnt som et problem, da den er for høj, og luften er tung. 
Tiltag og udredning af problemer
Skolens servicepersonale har medio oktober 2018 taget kontakt til det firma, som har leveret udluftningssystemet i klasserne. Her arbejdes der på at finde en løsning på problemerne med luft og temperatur i lokalerne. 
Ligeledes er der taget kontakt til en elektriker, som skal afhjælpe de problemer, der er med støj fra lamperne. 
Det forventes, at der inden årets udgang foreligger en afklaring på problemerne.

Næste overordnede undersøgelse foretages senest i efteråret 2021.

Tidligere undersøgelser.

Sammenfatning af skolens undervisningsmiljøvurdering november 2015.

Vi har i november 2015 foretaget en kortlægning af skolens undervisningsmiljø.

Arbejdet med undervisningsmiljø og herunder trivsel foregår hver dag i forbindelse med den daglige pædagogiske praksis.

En gang om året sætter vi særligt fokus på trivsel i forbindelse med en emnedag om trivsel for alle klassetrin.

Nogle klasser arbejdede sammen om trivsel og fællesskab bl.a. ved at de sammen producerede photostories, lavede trivselssang og lign.

Samarbejde og fællesskab prioriteres højt på vores friskole, og det er eksempler på dette.

En del klasser benyttede sig, som en del af dagen, af at svare på spørgsmål fra klassetrivsel.dk og arbejde med dialogkort fra DCUM og se film om trivsel, mobning mm. som oplæg til samtale om klassens egen trivsel, bl.a. hvordan vil vi gerne have det med hinanden og hvad skal vi gøre, når der er noget der ikke er i orden?

Film-eks.: Gummi Tarzan, Ice Age1, Zappa.

Der blev også arbejdet med spørgsmål som: at være en god kammerat, at være sød mod andre, at forstå at et nej betyder nej, at være god til at trøste, række hånden op, at der skal være arbejdsro i klassen mm.

Samtalerne om spørgsmål og svar gav i nogle klasser anledning til at skrive enkle aftaler op og hænge dem op i klassen.

 •  Der er en god og tryg stemning
 •  Tæt voksenkontrakt til børnene
 •  Godt samarbejde mellem klasserne
 •  Ønsker om mere plads i indskolingsbygningen
 •  Vi leger godt med hinanden
 •  Vi får lov til at vise det, vi har lavet for de andre i klassen
 •  Hvis vi er uenige, så hjælper de voksne os

rivselssang 4. klasse – Mel : Fed Rock

1. vers

Vi vil ik’ ha’ noget mobning her hos os

Heller ikke nogen som vil op og slås

Vi vil heller ikke ha’ en klasseboss

Der er ikke nogen der skal ha’ et los.

Ref:

Vi vil ha’ sammenhold

Lig’ fra otte til tolv

Og selv fra tolv til to

Skal vi være go’e.

 

2. vers

Vi vil være venner i vor’ skolegård

Vi vil ik’ ha’ nogen som der går og slår

Vi vil ik’ ha’ nogen der river pig’rnes hår

Vi vil ik’ ha’ nogen der får store sår

Ref:

Vi vil ha’ sammenhold

Lig’ fra otte til tolv

Og selv fra tolv til to

Skal vi være go’e.

 

3. vers

Vi skal være sammen her hver en’ste dag

Der må ik’ være nogen der får grimme slag

Heller ikke nogen der får nederlag

Vi kæmper alle sammen for den samme sag.

Ref:

Vi vil ha’ sammenhold

Lig’ fra otte til tolv

Og selv fra tolv til to

Skal vi være go’e.

I mellemgruppen og overbygningen blev der bl.a. arbejdet med sange, videosekvenser med cases om forskellige trivselsproblemer, som blev diskuteret og kommenteret. Spørgeskema klassetrivsel.dk var også en del af arbejdet.

Sammenfattende trækkes følgende frem:

 • Eleverne er generelt tilfredse og glade for at gå i skole
 • Der kan ind imellem være en ikke for god tone/sprogbrug blandt eleverne, men så bliver det taget op med lærerne. Der er hele tiden fokus på eleverne sprogbrug i skolen
 • Drillerier kan forekomme, men det udvikler sig ikke til mobning. Lærerne tager fat og handler på det de ser og høre og/eller eleverne inddrager lærerne i problematikkerne, så de kan hjælpe med håndteringen
 • Eleverne oplever stor tilfredshed med klasselærens engagement og arbejde med klassen
 • Eleverne synes de klarer sig godt i undervisningen, og der er generelt en god arbejdsro i timerne