Velkommen til
Tryllefløjten

Velkommen til børnehave

Vi vægter

Fælleskaber

Anerkendelse

Relationer

Sang og musik

Og tid til leg

Vi lægger vægt på at børnehaven er et hyggeligt sted at komme, med en hjemlig atmosfære, en åben og varm omgangstone, og hvor det at behandle hinanden respektfuldt, er en bærende kraft.

Børnehaven skal også være et sted, hvor alle har det sjovt. Derfor er humor en vigtig del af vores hverdag.

Vi vægter samarbejdet med forældrene meget højt, og alle har et ansvar for at fællesskabet til stadighed kan udvikle sig.

Vision for Tryllefløjten og friskolen:

Vi tør gå nye veje for at skabe de bedste forudsætninger for læring til livet

Engagerede, tydelige og nærværende voksne vil møde det enkelte barn, hvor det er. Ved at skabe det bedste læringsmiljø i et naturligt forpligtende fællesskab, vil vi fremme den enkeltes udvikling.

Kærlig hilsen og på gensyn 🙂

Nickolas Jansen

Børnehaveleder