Velkommen til Tværfløjten

Velkommen til vores Forårs SFO – Tværfløjten – nu skal du høre hvorfor dit barn skal gå hos os.

Vi anser Forårs SFO som en gylden mulighed til at styrke dit barn i overgangen fra børnehave til skole. Vi arbejder som en børnehave, men med øget fokus på kendskab til skolens værdier og praktiske krav og udfoldelsesmuligheder.

Tværfløjten skaber et trygt og rart sted for dit barn fordi:  

 • Dit barn møder motiverede, nærværende og pædagogisk kompetente voksne.  
 • Vi skaber en forudsigelig hverdagsrytme. 
 • Vi vægter normeringen i forhold til den aktuelle børnegruppe. 
 • Vi vægter relationen til dit barn og jeres familie meget højt. 
 • Vi tager ansvar for dit barns daglige trivsel og udvikling. 
 • Vi skaber en indbydende, hyggelig og hjemlig atmosfære.


Tværfløjten skaber muligheder for dit barn til at udvikle sig fordi:  

 • Dit barn møder legende, autentiske og fagligt kvalificerede voksne. 
 • Vi har et fælles pædagogisk fundament med hver vores individuelle kompetencer og personligheder – derfor vil dit barn altid kunne finde en voksen at spejle sig i hos os. 
 • Vi har fokus på at dit barn udvikler en god tro på sig selv. Det vil sige, at vi tør udfordre dit barns selvopfattelse samt tilbyde muligheder for at lære nye færdigheder, sociale såvel som praktiske.  
 • Vi vægter en balance mellem børnenes frie leg og voksenstyrede aktiviteter. 
 • Vi har mange forskellige fysiske rammer at gøre brug af. Vi har bl.a.: Vores store hal, den omkringliggende skov og Vejstrup Ådal, Krea, bålhytte, legerum og store  udearealer. 


Læs mere om skolens fælles værdigrundlag her