Plads til dig

Af den ene eller anden grund, kan der hele tiden opstå ledige pladser i de eksisterende klasser.

Går I med tanker om at jeres barn/børn måske skal starte hos os, er I altid velkomne til at kontakte os – også selvom der ikke er aktuelt ledige pladser på det ønskede klassetrin.

Kontakt os endelig for yderligere information om skolen, om ledige pladser, om ventelister eller for at aftale besøg og samtale. Så kan vi også maile dig en indskrivningsblanket.

Vi glæder os til at høre fra dig.

Vi har enkelte ledige pladser i skoleåret – 2022-2023 & skolestart 2022

  • En enkelt plads til vores børnehaveklasse og 1.klasse fra august 2022
  • Få pladser i 3. klasse – for piger
  • & få pladser i 7. klasse – for piger

Børnehaveklasse 2023.

Vi har intromøder i løbet af efteråret 2022, og forårs-SFO’en, Tværfløjten, begynder til april 2023.

Som udgangspunkt har vi en klassekvotient på 22 elever i de mindste klasser

fra børnehaveklassen til 6. klasse. 

Der kan i enkelte særlige tilfælde gives dispensation for en elev mere.

Fra 7. klasse kan kvotienten være op til 24 elever.

Dispensationen gives kun hvis ledelse og lærere vurderer, at klassen kan bære en elev mere.