ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Undervisningsmiljø

Sammenfatning af skolens undervisningsmiljøvurdering november 2015.

 

Vi har i november 2015 foretaget en kortlægning af skolens undervisningsmiljø.

Arbejdet med undervisningsmiljø og herunder trivsel foregår hver dag i forbindelse med den daglige pædagogiske praksis.

En gang om året sætter vi særligt fokus på trivsel i forbindelse med en emnedag om trivsel for alle klassetrin.

 

Samlet for alle klasser.

Nogle klasser arbejdede sammen om trivsel og fællesskab bl.a. ved at de sammen producerede photostories, lavede trivselssang og lign.

Samarbejde og fællesskab prioriteres højt på vores friskole, og det er eksempler på dette.

En del klasser benyttede sig, som en del af dagen, af at svare på spørgsmål fra klassetrivsel.dk og arbejde med dialogkort fra DCUM og se film om trivsel, mobning mm. som oplæg til samtale om klassens egen trivsel, bl.a. hvordan vil vi gerne have det med hinanden og hvad skal vi gøre, når der er noget der ikke er i orden?

Film-eks.: Gummi Tarzan, Ice Age1, Zappa.

Der blev også arbejdet med spørgsmål som: at være en god kammerat, at være sød mod andre, at forstå at et nej betyder nej, at være god til at trøste, række hånden op, at der skal være arbejdsro i klassen mm.

Samtalerne om spørgsmål og svar gav i nogle klasser anledning til at skrive enkle aftaler op og hænge dem op i klassen.

 

Sammenfatning på baggrund af kortlægningen i indskolingen:

 •  Der er en god og tryg stemning
 •  Tæt voksenkontrakt til børnene
 •  Godt samarbejde mellem klasserne
 •  Ønsker om mere plads i indskolingsbygningen
 •  Vi leger godt med hinanden
 •  Vi får lov til at vise det, vi har lavet for de andre i klassen
 •  Hvis vi er uenige, så hjælper de voksne os

 

Et eksempel på arbejdet med trivsel på en anderledes måde i 4 .klasse :

Trivselssang 4. klasse - Mel : Fed Rock

1. vers

Vi vil ik’ ha’ noget mobning her hos os

Heller ikke nogen som vil op og slås

Vi vil heller ikke ha’ en klasseboss

Der er ikke nogen der skal ha’ et los.

Ref:

Vi vil ha’ sammenhold

Lig’ fra otte til tolv

Og selv fra tolv til to

Skal vi være go’e.

 

2. vers

Vi vil være venner i vor’ skolegård

Vi vil ik’ ha’ nogen som der går og slår

Vi vil ik’ ha’ nogen der river pig’rnes hår

Vi vil ik’ ha’ nogen der får store sår

Ref:

Vi vil ha’ sammenhold

Lig’ fra otte til tolv

Og selv fra tolv til to

Skal vi være go’e.

 

3. vers

Vi skal være sammen her hver en’ste dag

Der må ik’ være nogen der får grimme slag

Heller ikke nogen der får nederlag

Vi kæmper alle sammen for den samme sag.

Ref:

Vi vil ha’ sammenhold

Lig’ fra otte til tolv

Og selv fra tolv til to

Skal vi være go’e.

 

I mellemgruppen og overbygningen blev der bl.a. arbejdet med sange, videosekvenser med cases om forskellige trivselsproblemer, som blev diskuteret og kommenteret. Spørgeskema klassetrivsel.dk var også en del af arbejdet.

Sammenfattende trækkes følgende frem:

 • Eleverne er generelt tilfredse og glade for at gå i skole
 • Der kan ind imellem være en ikke for god tone/sprogbrug blandt eleverne, men så bliver det taget op med lærerne. Der er hele tiden fokus på eleverne sprogbrug i skolen
 • Drillerier kan forekomme, men det udvikler sig ikke til mobning. Lærerne tager fat og handler på det de ser og høre og/eller eleverne inddrager lærerne i problematikkerne, så de kan hjælpe med håndteringen
 • Eleverne oplever stor tilfredshed med klasselærens engagement og arbejde med klassen
 • Eleverne synes de klarer sig godt i undervisningen, og der er generelt en god arbejdsro i timerne

 

Næste kortlægning foretages senest i 2018.