Vedtægter

  1. Forældrerådet består af forældrerepræsentanter fra de 4 klassetrin.
  2. Der vælges nyt forældreråd hvert år.
  3. Valg af nye forældre til forældrerådet, skal vælges af de fremmødte forældre ved det først kommende forældre/informationsmøde efter skoleårets begyndelse.
  4. Det nyvalgte forældreråd skal konstituere sig med en talsmand inden 8 dage efter valget.
  5. Forældrerådets opgave er at være med til at skabe et konstruktivt samarbejde mellem forældre, personale i SFO og skole. Endvidere er forældrerådet et talerør for forældre til børn i SFO’en som fx indkommende forslag til aktivitetsplan m.m. (NB! Forældrerådet har tavshedspligt)
  6. Forældrerådet skal holde møde en gang i kvartalet (dette kan evt. reguleres efter behov). Mødedatoer aftales fra gang til gang. For at disse møder skal munde ud i kvalitet, skal lederen af SFO’en samt mindst ¾ af klasserepræsentanterne kunne deltage.
  7. Forældrerådet har ikke kompetence som arbejdsgiver og har ligeledes ikke økonomisk indblanding.

Vedtægter skal godkendes af skolelederen og skolebestyrelsen.