Målsætning

At børn og forældre oplever Tværfløjten som en succesfuld overgang fra børnehave til skole.

Tiltag fra voksne

Tegn fra børn

Motorisk målsætning

Børn skal opleve glæde ved bevægelse og kropslig udfoldelse.

Tiltag fra voksne

Tegn fra børn


Børnene udfordrer og passer på deres krop

Tiltag fra voksne

Tegn fra børn

Social målsætning

Børnene skal lære at indgå i fællesskaber og danne nye relationer.

Tiltag fra voksne

Tegn fra børn


Børnene skal udvikle deres empati.

Tiltag fra voksne

Tegn fra børn


Børnene skal opleve, at de hører til og bidrager værdifuldt til fællesskabet.

Tiltag fra voksne


Tegn fra børn

Kognitiv Målsætning

At kunne modtage, forholde sig til og handle hensigtsmæssigt på individuelle- og kollektive beskeder.

Tiltag fra voksne


Tegn fra børnAt stimulere børnene i den nærmeste udviklingszone. 

Tiltag fra voksne

Tegn fra børn

Emotionel Målsætning

At få skabt følelsesmæssig selvbevidsthed og kunne udtrykke følelser.

Tiltag fra voksne

Tegn fra børn

Personlighed målsætning

At støtte børnene i at opbygge et sundt selvværd

Tiltag fra voksne

Tegn fra børn


At vi ved en genkendelig og forudsigelige hverdagsrytme styrker børnenes tryghed, så de med lyst forholder sig nysgerrigt til omverdenen.

Tiltag fra voksne

Tegn fra børnAt børnene opmuntres og støttes i at blive selvhjulpen.Tiltag fra voksne

Tegn fra børnAt børnene styrkes og stimuleres til at danne venskaber.

Tiltag fra voksne

Tegn fra børn