ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Vedtægter

Vedtægter

 

1.   Forældrerådet består af forældrerepræsentanter fra de 4 klassetrin.

 

2.   Der vælges nyt forældreråd hvert år.

 

3.   Valg af nye forældre til forældrerådet, skal vælges af de fremmødte forældre ved det først kommende forældre/informationsmøde efter skoleårets begyndelse.

 

4.   Det nyvalgte forældreråd skal konstituere sig med en talsmand inden 8 dage efter valget.

 

5.   Forældrerådets opgave er at være med til at skabe et konstruktivt samarbejde mellem forældre, personale i SFO og skole. Endvidere er forældrerådet et talerør for forældre til børn i SFO’en som fx indkommende forslag til aktivitetsplan m.m. (NB! Forældrerådet har tavshedspligt)

 

6.   Forældrerådet skal holde møde en gang i kvartalet (dette kan evt. reguleres efter behov). Mødedatoer aftales fra gang til gang. For at disse møder skal munde ud i kvalitet, skal lederen af SFO’en samt mindst ¾ af klasserepræsentanterne kunne deltage.

 

7.   Forældrerådet har ikke kompetence som arbejdsgiver og har ligeledes ikke økonomisk indblanding.

 

Vedtægter skal godkendes af skolelederen og skolebestyrelsen.