ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Tidlig sprogstart

Tidlig sprogstart fra 2015-2016

Vi har arbejdet med evalueringsfokus i forbindelse med vores nyindførte tidlig sprogstart i engelsk fra børnehaveklassen og tysk fra 5. klasse i skoleåret 2015-2016.

Engelsk fra børnehaveklassen:

Nedenstående er udtalelser fra børnene i 1. Klasse – de blev spurgt om, hvordan det er at have engelsk:

“Det er sjovt og hvis man skal til England kan man tale sproget.”

“Det er fint - og rigtig sjovt, fordi vi arbejder med dyr nu, og jeg elsker dyr.”

“Det er lidt kedeligt at snakke på et andet sprog, men det er også godt, fordi mange taler engelsk, og så kan man forstå hinanden.”

I indskolingen er det dansklæreren, der også varetager engelskundervisningen, og læreren udnytter at inddrage engelsk i undervisningen, når det er oplagt og naturligt at bruge det engelske sprog. Ligeledes er der også undervisningsforløb, hvor det konkret er engelskundervisning jf. vores læseplan.

 

Tysk fra 5. klasse:

Vi har indført tysk fra 5. Klasse fra skoleåret 2015-2016, og det har vi oplevet som et rigtig godt tiltag. Det er et godt alderstrin at starte på, og vi oplever, at eleverne er mere umiddelbare og mere på i undervisningen. Eleverne siger også selv at de gerne vil lære et nyt fag, og de finder det spændende og interessant.

Før 2015 havde vi tyskundervisning fra 6. klassetrin.