ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Takster

Skolepengetakster pr. 1. august 2018.

 

1. barn                                1.115 kr. pr. måned i alle 12 måneder

2. barn                                1.115 kr. pr. måned i alle 12 måneder    

3. barn                                Gratis

 

OBS!

I september måned opkræves 50 kr. pr. elev, som dækker servering til forældremøderne og forældredagen.

 

Lejrskoler: Prisen for lejrskoler er ud over skolepengene og varierer fra klassetrin til klassetrin.

 

Kørselstakster pr. 1. august 2018 for skolens bus: Tilmeldingen er bindende for hele skoleåret:

a: for elever der efter offentlige kriterier (km-afstand) er tilskudsberettigede betales 3.905 kr. årligt, der opkræves i 11 rater fra august til og med juni måned. (355 kr./måned).

Bestyrelsen har besluttet at elever fra bhkl. til og med 2. klasse, der benytter skolens busser, er tilskudsberettigede uanset kilometerafstand til skolen.

 

b: for elever, der ikke er tilskudsberettigede betales 4.840 kr. årligt, der opkræves i 11 rater fra august måned til og med juni måned. (440 kr./måned)

 

c: enkelte ture                                                              10 kr.

 

 

Frivillig musik:                                                              630 kr. årligt gældende for 2018/19

 

Takster SFO pr. 1. august 2018 - inkl. feriepasning.

 

Modul 1         12.00 – 15.00                  1. barn           1.140 kr. inkl. forfriskning i alle12 måneder

                                                                 2. barn              915 kr. inkl. forfriskning i alle 12 måneder

Modul  2        12.00 – 16.30                   1. barn          1.290  kr.  inkl. forfriskning i alle 12 måneder

                                                                 2. barn            1.035 kr. inkl. forfriskning i alle 12 måneder

 

 

 

Morgenpasning fra august 2018.                                  20 kr. /gang, højst 240 kr. /måned

 

Takster for Børnehaven Tryllefløjten pr. 1. august 2018 (juli måned er betalingsfri)

 

1. barn                                                                            2.420 kr. i 11 måneder.

2. barn                                                                            2.060 kr. i 11 måneder.

Deltidsplads, kræver bevilling fra Svendborg K.      1.935 kr. i 11 måneder.

 

Tryllefløjten og SFO er lukket fredag efter Kr. Himmelfart, grundlovsdag, 2 uger i juli måned og mellem jul og nytår.

 

Framelding/udmelding skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned.

 

Bestyrelsen