ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Takster

Skolepengetakster pr. 1. august 2019.

For alle 11-måneders takster gælder at juli er betalingsfri.

 

1. barn                                1.240 kr. pr. måned i 11 måneder

2. barn                                1.240 kr. pr. måned i 11 måneder    

3. barn                                Gratis

 

OBS!

I september måned opkræves 50 kr. pr. elev, som dækker servering til forældremøderne og forældredagen.

 

Lejrskoler: Prisen for lejrskoler er ud over skolepengene og varierer fra klassetrin til klassetrin.

 

Kørselstakster pr. 1. august 2019 for skolens bus: Tilmeldingen er bindende for hele skoleåret:

a: for elever der efter offentlige kriterier (km-afstand) er tilskudsberettigede betales 365 kr. pr. måned i 11 måneder.

Bestyrelsen har besluttet at elever fra bhkl. til og med 2. klasse, der benytter skolens busser, er tilskudsberettigede uanset kilometerafstand til skolen.

 

b: for elever, der ikke er tilskudsberettigede betales 450 kr. pr. måned i 11 måneder.

 

c: enkelte ture                                                              10 kr.

 

Frivillig musik:                                                              645 kr. årligt gældende for 2019/20

 

Takster SFO pr. 1. august 2019 - inkl. feriepasning.

 

Modul 1         12.00 – 15.00                 1. barn            1.270 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

                                                                 2. barn            1.015 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

Modul  2        12.00 – 16.30                  1. barn            1.435 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

                                                                 2. barn            1.150 kr. inkl. forfriskning i 11 måneder

 

Morgenpasning fra august 2019.                                  20 kr. /gang, højst 245 kr. /måned

 

Takster for Børnehaven Tryllefløjten pr. 1. august 2019

 

1. barn                                                                            2.465 kr. i 11 måneder.

2. barn                                                                            2.100 kr. i 11 måneder.

Deltidsplads, kræver bevilling fra Svendborg K.      1.970 kr. i 11 måneder.

 

Tryllefløjten og SFO er lukket fredag efter Kr. Himmelfart, grundlovsdag, 2 uger i juli måned og mellem jul og nytår.

 

Framelding/udmelding skal ske skriftligt med en måneds varsel til udgangen af en måned.

 

Bestyrelsen