ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Støttekredsen

Støttekredsen er et stående udvalg under bestyrelsen for Øster Åby Friskole

 

 Formål

Støttekredsens formål er at gennemføre og understøtte forskellige aktiviteter til glæde for elever og forældre, samt andre med interesse for Øster Åby Friskole.

Udvalgets aktiviteter skal medvirke til at samle forældrene og eleverne på tværs af klasserne i fællesskabet ved udvikling og gennemførelse af aktiviteter

Aktiviteterne er medvirkende til at skaffe midler til ekstraordinære anskaffelser til skolen og børnehave.

 

Aktiviteter udvikles og planlægges af udvalget

Nye aktiviteter skal godkendes af skolens bestyrelse.