Social målsætning

Børnene skal lære at indgå i fællesskaber og danne nye relationer.

 

Tiltag fra voksne

 • At vi støtter børnene i at danne legerelationer.
 • At børnene gradvis kommer med i skolens fælles morgensang.
 • At vi anvender pædagogiske anerkendende redskaber såsom f.eks. ‘Hvide kugler’ – hvor vi øver os i at være empatiske og hensynsfulde.
 • At vi støtter børnene i deres legerelationer. 
 • At vi voksne investerer tid i at lære børnenes unikhed.
 • At vi giver tid, rum og rammer til at børnene kan skabe nye legerelationer.
 • Samværet i Tværfløjten bygges op omkring voksen tilrettelagte aktiviteter, børnestyret leg og fri leg barn/barn. 
 • Vi sætter ord på børnenes forskelligheder og accepterer forskellige behov.
 • Vi holder venskabsuger.

 

Tegn fra børn

 • At børnene viser interesse i at indgå i lege.
 • At børnene viser interesse for de voksne.
 • At børnene accepterer hinandens  forskelligheder.
 • At børnene kan rumme at være i de forskellige fællesskaber.

Børnene skal udvikle deres empati.

 

Tiltag fra voksne

 • Vi sætter ord på deres verbale- og non verbale kommunikationsformer.
 • Vi skaber et ligeværdigt forhold under håndtering af konflikter, hvor børnene erfaringsdanner ved at sætte ord på hændelsen, hvordan de har det og hvordan de tror, den anden har det.

 

Tegn fra børn

 • At børnene hjælper og trøster hvis et barn slår sig.
 • At børnene sætter ord på, hvordan de har det.
 • At børnene sætter ord på et andet barns udtryksformer.
 • At børn udviser hensyn til hinanden under legen.
 • At børnene lytter til hinanden.
 • At børnene hjælper, hvis et barn er kommet til skade
 • At børnene anvender redskabet ‘Hvide kugler’ i dagligdagen.

Børnene skal opleve, at de hører til og bidrager værdifuldt til fællesskabet.

 

Tiltag fra voksne

 • Vi lytter til børnene.
 • Vi støtter børnene til at deltage i fællesskaberne.
 • Vi ser børnene og anerkender deres deltagelse.
 • Vi giver børnene mulighed for at give deres mening til kende og til få indflydelse.

 

Tegn fra børn

 • At børnene forholder sig nysgerrigt til fællesskabet.
 • At børnene tør række hånden op og sige noget.
 • At børnene tør at stå frem.
 • At børnene lytter, viser hensyn eller øver sig i at sætte grænser.
 • At børnene bidrager til indhold i legens udvikling.
 • At børnene viser glæde i fællesskabet