ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Sløjd

 

P-fag 4. - 6.kl.

De centrale emner i sløjd er:

Design og produkt

Undervisningen skal lede frem mod at eleverne er i stand til at: 

 • gennemføre et arbejdsforløb fra inspiration og idé over planlægning til udførelse og evaluering vurdere et færdigt produkt ud fra en æstetisk og funktionel synsvinkel 
 • formgive med personligt præg og i overensstemmelse med valg af tid og kultur 
 • eksperimentere med materiale, form, farve og funktion om arbejdsprocessen og fremlægge produktet

Materiale- og værktøjskendskab

Undervisningen skal lede frem mod at eleverne er i stand til at: 

 • vælge og bruge værktøj, maskiner og øvrige tekniske hjælpemidler hensigtsmæssigt 
 • kende og efterleve sikkerhedskrav for værktøj og maskiner, der indgår i undervisningen 
 • afprøve forskellige materialers muligheder og begrænsninger, fortrinsvis træ og metal 
 • forholde sig til miljø, herunder bæredygtighed, ved materialevalg og bearbejdelse Kulturteknikker

Undervisningen skal lede frem mod at eleverne er i stand til at: 

 • anvende nutidige teknologier 
 • anvende teknologier fra historiske perioder og fremmede kulturer 
 • drøfte, hvordan menneskelig udviklingstrang påvirker vor levevis 
 • forholde sig til håndværkets betydning i forskellige samfund

Skabende processer

Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne er i stand til at: 

 • udtrykke sig gennem skabende, praktisk arbejde 
 • arbejde i en kreativ arbejdsproces 
 • vurdere egen arbejdsindsats