ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Skoleudvikling

Evaluering - skoleudvikling og den nye lærerarbejdstid - Forår 2015 - handleplan fra skoleår 2015-2016.

Hvor er vi nu, og hvordan vil vi udnytte vores muligheder som fri skole? Hvad kan vi gøre mere af, og hvor skal vi videreudvikle – og hvorfor?

Med inspiration fra pædagogisk aften, inkl. oplæg bl.a. om tidlig sprogstart kom nedenstående frem fra gruppedrøftelserne.

 •  Tidlig sprogstart
 •  Engelsk fra bhkl
 •  Andet fremmedsprog, tysk fra 5 klasse
 •  Fælles faglige arrangementer med naboskole
 •  Fagdage planlagt i årshjul
 •  Projektor i hver klasse
 •  Flere kroge og hyggeområder i indskolingen
 •  Døre mellem klasselokalerne i indskolingen
 •  Skemalægge en fællessamling i indskolingen 1 gang pr. uge og en times spise og legepause
 •  Øget samarbejde i indskolingen inkl. SFO
 •  SFO personale henter børnene efter sidste lektion
 •  Forsøge med 3-delt skole – lærere primært tilknyttet en afdeling: indskolingslærere – mellemgruppelærere - overbygningslærere
 •  Fag-bånd f.eks. med dansk, matematik engelsk
 •  Der frigiver en det timer over tid når lærere går på pension
 •  Udvide en lektion (engelsk) men fordeler tiden over hele ugen
 •  Vigtigt med vores friskoles vægtning på musik, fællesskab og idræt
 •  En ugentlig fag-dag på skift mellem fagene
 •  Forældresamarbejde skal have meget fokus – blive bedre til at fortælle den gode historie

Efterfølgende besluttede vi i lærerråd og bestyrelse at tildele engelskundervisning fra børnehaveklassen og i hele skoleforløbet.

Vi vil skabe nysgerrighed og interesse for sprog og give eleverne mulighed for at anvende det engelske sprog naturligt og udvikle sproget gennem hele skoleforløbet. I 1. og 2. klasse tilføres en lektion til faget, og det er dansklæreren, der underviser i engelsk. Således kan der undervises i sproget flere gange i løbet af ugen, f.eks. a’ 10-15 min. Princippet er det samme i børnehaveklassen.

Ligeledes besluttede vi at indføre tyskundervisning fra 5 klasse.

 

Evaluering af lærernes nye arbejdstid

I forhold til lærernes nye arbejdstid evaluerede vi på lærermøder og en pædagogisk aften – primært gennem gruppedrøftelser og opsamling i plenum.

Udgangspunktet for evalueringen/drøftelserne var følgende: Hvilke værdier har den nye arbejdstid tilført vores skole og hvilke udfordringer har arbejdstiden tilført?

Vi havde besluttet en arbejdstid med næsten fuld tilstedeværelse for lærerne – med aftaler om tid til arrangementer og lejrture uden for den alm. tilstedeværelse.

Handleplan.

Vi var enige om at fortsætte ud fra et redigeret forståelsespapir i tilknytning til lærernes arbejdstidsbeskrivelser om fuld tilstedeværelse, som vi kender fra dette første skoleår med den nye arbejdstid.

Ligeledes vil ledelse og lærere samarbejde for mere fleksibel parksis vedr. tilstedeværelsestiden.