ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Skolens busser

  

Vi har 2 busser, der henter elever hver morgen, og kører dem hjem efter skoletid – SFO-tid. Dog senest afgang fra skolen/SFO kl. 15. Det er skolens pedeller, der er chauffører.

Forældre skal tilmelde sig skolebusordningen for et skoleår af gangen.

Tilmelding er i maj/juni måned.

Hvert år inden sommerferien bliver køreplaner udarbejdet for det kommende skoleår.

Det aftales for hver familie, hvor eleven skal stå på. Nogle hentes på hjem-adressen, andre på aftalte opsamlingssteder.

NB: Hvis afstanden fra bopæl/opsamlingssted til skolen er for stor, kan vi ikke tilbyde buskørsel. Dette afgøres i hvert enkelt tilfælde.

Priser for at køre med skolens busser kan ses under menupunktet TAKSTER - under skolen.