ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Religion

1. – 9. klasse

Formålet med undervisningen i religion er, at eleverne erkender og forstår, at den religiøse dimension har betydning for livsopfattelsen hos det enkelte menneske og for dets forhold til andre.

Beskrivelse af faget på 1., 2. og 3. klassetrin.

Vi lægger vægt på, at undervisningen foregår gennem fortælling, samtale, dramatisering og andre praktisk musiske udtryk.

Gennem hele forløbet udfordres eleverne med spørgsmål, der kræver etisk vurdering og lægger op til børnenes undren. Herunder billedliggørelse af udvalgte fortællinger og gennemgang af salmer, der passer til børnenes alderstrin.

Eleverne indføres gradvis i det bibelske univers overvejende gennem fortælling. Læreren kan dog variere sin fortælling med oplæsning og andre præsentationsformer. Samtalen om de bibelske fortællinger vil også have en fremtrædende plads i undervisningen, idet der lægges vægt på emner som nåde, tilgivelse og næstekærlighed.

Delmål efter 3. klassetrin.

Livsfilosofi og etik: 

 • tale med om almene tilværelsesspørgsmål 
 • kende til eksempler på faglige begreber (f. eks. sabbat, synagoge, templer m.m.) samt 
 • på religiøst sprog (f.eks. Helligånd, nåde, velsignelse m.m.) 
 • samtale om og forholde sig til normer for samvær (f.eks.: de ti bud ) 
 • udtrykke sig om sanseoplevelser og naturens mangfoldighed (f.eks.: Paradisets Have
 • Jesus opstandelse, naturkatastrofer m.m.)

Bibelske fortællinger: 

 • kende til fortællinger i Det Gamle Testamente
 • gengive udvalgte bibelske fortællinger på forskellig vis (f.eks. gennem billeder, dramatisering m.m.) 
 • tale med om indholdet af bibelske fortællinger 
 • sætte indholdet af bibelske fortællinger i forhold til nutiden 

Kristendommens og dens forskellige udtryk i historisk og nutidig sammenhæng: 

 • samtale om, hvad kristendommen er 
 • genkende kristendommens fremtrædelsesformer, som de forekommer i hverdagen
 • bl.a. i udsmykninger og i landskabet 
 • udtrykke sig om kristendommens relation til årets og livets rytme 
 • synge og samtale om salmer og sange

Beskrivelse af faget på 4., 5. og 6. klassetrin.

Erfaringer fra det forrige forløb uddybes og nuanceres. Yderligere præsenteres eleverne for kristendommens indvirkning på kunst, litteratur, symbolbrug og andre udtryk i hverdagen, herunder f.eks. kirkebygninger.

Elevernes arbejde med kirkens udseende og funktion kan tage udgangspunkt i kirkebesøg.

Elevernes forståelse af kristendommen kan nuanceres gennem mødet med mennesker, for hvem religiøs praksis spiller en central rolle. Ud over kristendommen kan man også arbejde med andre religioner, f. eks. buddhismen, og evt. drage sammenligninger med kristendommen.

Delmål efter 6. klassetrin.

Livsfilosofi og etik: 

 • kende til og udtrykke sig om almene tilværelsesspørgsmål, bl.a. i relation til det faglige stof 
 • samtale om faglige begreber 
 • udtrykke sig om religiøst sprog 
 • samtale om, hvad det vil sige at være menneske 
 • give eksempler på sammenhænge mellem normer og værdier

Bibelske fortællinger: 

 • forholde sig til udvalgte fortællinger fra Det Gamle Testamente 
 • skelne mellem forskellige genrer i Biblen 
 • kende forholdet mellem Det Gamle og Det Nye Testamente 
 • kende og tyde udvalgte bibelske fortællinger 
 • genkende bibelske fortællinger, som de kommer til udtryk i kunst og kultur 

Kristendommen og dens udtryk i historisk og nutidig sammenhæng 

 • udtrykke deres forståelse af, hvad kristendom er 
 • kende til kristendommens historiske forudsætninger og udviklingsforløb i Europa med særlig fokus på Danmark 
 • arbejde med kirkens indretning, udsmykning og funktion 
 • samtale om udvalgte begreber, symboler og kunstneriske udtryk 
 • bruge salmer og sange som udtryksform 
 • samtale om salmer og sange som religiøst udtryk

I 7. klasse har vores elever ikke religion, da de går til konfirmationsforberedelse.

Delmål efter 8. og 9.klasse.

Skolens delmål med faget religion følger beskrivelsen af trinmål for faget kristendom i folkeskolens Fælles Mål.

Slutmål efter 9. klasse.

Skolens slutmål følger beskrivelsen af slutmål for faget kristendom i folkeskolens Fælles Mål.

Eleverne kan komme til prøve efter samme regler som i folkeskolen.

 

Elevernes alsidige personlige udvikling.

Gennem mødet med forskellige former for livsspørgsmål og svar, som findes i kristendommen samt andre religioner og livsopfattelser, skal undervisningen give eleverne et grundlag for personlig og ansvarlig stillingtagen og handling over for medmennesket.