PPR

Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

PPR er en tværfaglig rådgivningsinstans, som rådgiver dagtilbud, skoler og forældre om børn og unge mellem 0-18 år.

PPR's primære opgave er at give almen og specialpædagogisk rådgivning, vejledning undersøgelse og vurdering - samt give forslag til videre foranstaltning.

PPR's primære opgaver er i relstion til Folkeskoleloven.

Kontakt www.pprsvendborg.dk

Louise Møller Schmidt er vores tilknyttede skolepsykolog i skoleåret 2017 -2018.