Personlig målsætning

At støtte børnene i at opbygge et sundt selvværd

 

Tiltag fra voksne

 • Vi ser børnenes unikke personlighed; styrker og svagheder.
 • Vi ser barnet som det det er, i stedet for at fokusere på det det gør.
 • Vi skaber i hverdagsrytmen muligheder for, at barnet kan være, uden at skulle præstere noget.
 • Vi støtter omsorgsfuldt børnenes til- og fravalg af udfordringer. 
 • Vi griber børnenes initiativer og forholder os anerkendende.
 • Vi støtter børnene i, at alle følelser er okay og hjælper dem med at få sat ord på.

 

Tegn fra børn

 • At børnene udstråler, at de hviler i sig selv.
 • At børnene rummer deres følelser.
 • At børnene reflekterer og udtrykker deres tanker og følelser.
 • At børnene står fast på deres valg.

At vi ved en genkendelig og forudsigelige hverdagsrytme styrker børnenes tryghed, så de  med lyst forholder sig nysgerrigt til omverdenen.

 

Tiltag fra voksne

 • At børnene er omgivet af anerkendende omsorgsfulde voksne, der skaber tryghed og tydelige rammer
 • At vi lytter til nysgerrighed og motiverer børnene til at omsætte denne til handling.
 • At vi udviser forståelse for, at børn også kan have behov for restituere i perioder, før end de atter motiveret udforsker omverdenen.
 • At vi via dialogen skaber en tryghed hos børnene.

 

Tegn fra børn

 • Børnene udviser en rank kropsholdning.
 • Børnene forholder sig nysgerrig på omverdenen.
 • Børnene udstråler, at de hviler i sig selv.
 • Børnene stå frem og udtrykker holdninger.
 • Børnene skubber til deres grænser.

At børnene opmuntres og støttes i at blive selvhjulpen.
 

 

 

Klik her og lyt godt efter

 

 

 

 

 

 

 

Tiltag fra voksne

 • Vi fokuserer på at motivere barnet og dets lyst til at blive selvhjulpen.
 • Vi tager altid udgangspunkt i det enkelte barns forudsætninger og udvikling.
 • Vi støtter og hjælper barnet når der er behov.

 

Tegn fra børn

 • At børnene viser glæde og motivation i deres selvstændigheds dannelse.
 • At børnene bliver mere selvstændige.
 • At børnene prøver selv inden de beder om hjælp.
 • At børnene tager ansvar for hinanden.
 • At børnene udviser vedholdenhed.

At børnene styrkes og stimuleres til at danne venskaber.


 

 

 

        Klik her og oplev

 

 

 

 

 

Tiltag fra voksne

 • Vi støtter op om barnets leg ved at guide i de situationer, hvor der er brug for det.
 • Vi inddrager børnene i viden om de ‘Hvide kugler’ som et pædagogisk redskab.
 • Vi igangsætter fælles aktiviteter, hvor børnene tilegner sig nye færdigheder og prøver af.
 • Vi er opmærksomme på, at vi som voksne er rollemodeller - både gennem ord og handling.
 • Vi fortæller børnene med vores sprog hvad det vil sige at være en god ven, om kvaliteter i venskabet og hvordan vi rummeligt behandler andre.

 

Tegn fra børn

 • Børnene tilegner sig og efterlever gradvist de sociale færdselsregler.
 • Børnene bliver opmærksomme på det gode de gør ved andre og det gode andre gør ved dem.
 • Børnene indgår i lege med andre og forhandler om legens udfald.
 • Børnene vurderer om de vil være en del af legen eller siger fra.
 • Børnene taler positivt om andre børn.
 • Børnene sætter ord på hvad en god ven er.