ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

P-fag

Praktiske- og valgfag

P-fag for 4. og 5. kl. i 3 lektioner med 9 uger i følgende fag: 

  • håndarbejde 
  • billedkunst 
  • sløjd
  • hjemkundskab

De enkelte hold mixes med 4. og 5. klasses elever. 

 

I 6. klasse får eleverne ½ år sløjd og ½ år hjemkundskab.

De to fag, som pt. Har elevernes interesse. Timetallet er på 4 lektioner. 

 

For 7. klasses vedkommende oprettes en valgfagsordning, hvor eleverne skal vælge mindst et valgfag.

Der tilbydes i alt 2 valgfag á 16 uger på dette klassetrin. 

Eleverne præsenteres for valgfagene og derefter foretages valget. Afhængig af fag ligger timetallet på 4-5 lektioner.

Med denne  ordning mener vi at kunne tilbyde eleverne er ordning, hvor holdstørrelsen ligger på ca 11 elever og dermed tilpasset de fysiske rammer.

I 7 klasse er der tid og mulighed for fordybelse. Endvidere er udbuddene af fagene foretaget med skelen til elevernes interesser.

Der henvises til de enkelte fags læseplaner