ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Overgang til anden uddannelse

 

  • Hovedparten af vores elever fortsætter på en efterskole i 10. skoleår
  • Enkelte elever tager 10. klasse på en anden skole
  • Få elever vælger en gymnasial uddannelse eller anden ungdomsuddannelse efter 9. skoleår.

KLIK her: Elevernes overgangsfrekvens til anden uddannelse