ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Naturfag - natur og teknik

Vi har valgt et konkret  undervisningsforløb fra natur og teknikundervisningen til evaluering i 2016:

Naturfagsforløb i natur og teknik i 4. klasse.

Evaluering af forløb om førstehjælp.

Det overordnede mål:

At lære førstehjælp at kende og få en fornemmelse af at kunne gøre en forskel.

Faglige mål:

At lære førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Stands ulykken

Giv livreddende førstehjælp

Tilkald hjælp

Giv almindelig førstehjælp (herunder psykisk)

Sociale mål:

At samarbejde på tværs af køn og færdigheder. At få, tage og dele ansvar.

Beskrivelse af undervisningsforløbet:

Forløbet var planlagt til at vare 5 uger af 3 lektioner (7,5 klokketime)

Lektionerne var opbygget som en vekselvirkning mellem teori og praktiske øvelser. Eleverne modtog både åbne og lukkede opgaver, hvor de skulle tage stilling til anvendelsen af de 4 hovedpunkter i førstehjælp.

Eksempel på lukket praktisk opgave 2 og 2:
En bil er kørt galt ude på vejen og du kommer forbi.
I skal standse ulykken – vis hvad I gør?
I skal give livreddende førstehjælp – vis hvad I gør?
I skal tilkalde hjælp – vis hvad I gør?

Eksempel på åben praktisk opgave 3 og 3:
Lav et lille rollespil om skoldning. I skal gøre brug af jeres viden om førstehjælpens 4 hovedpunkter.

Evaluering:

Det faglige:

Resultatet af det teoretiske og praktiske arbejde bar præg af at børnene havde tilegnet sig den nødvendige viden for at kunne udføre opgaverne. Børnenes interesse for hinandens arbejde og engagement i forløbet vidnede om indlevelse og modtagelighed i undervisningen.

Det sociale:

Børnene levede fuldt ud op til vores forventninger og målsætninger i forhold til ansvar og samarbejde. Vi konstaterede, at de uddelegerede, påtog sig og udviste en stor grad af ansvar for løsning af opgaverne.