ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Musik

Undervisningen begynder i børnehaveklassen med 60 min. pr. uge.

bhkl. - 1. kl. - 2. kl.

Gennem sang, sanglege, musiklyt, bevægelse, rytmik, fælles musiske aktiviteter opøves og udbygges børns glæde ved aktivt at udtrykke sig gennem musik (Dette gælder alle klassetrin).

Rytme- og Orffinstrumenter (xylofoner, klokkespil m.m.) inddrages.

I 3. kl.

Her indføres blokfløjtespil som obligatorisk disciplin. Klassen tildeles derfor en ekstra musiktime om ugen. Nodeindlæringen påbegyndes og samspillet udvides. Elbas og trommesæt introduceres.

4. - 5. - 6. kl.

Det kendte stof udbygges og sange fra andre lande/ på andre sprog inddrages. Mindst et klassisk værk præsenteres.

Derudover tilbydes eleverne fra 1.klasse til og med 9. klasse at deltage i den frivillige musikundervisning, der er yderligere en musiktime om ugen. Se under fanebladet frivllig musik.

Vi tilbyder også at eleverne at synge i kor fra 4. klasse en time om ugen.