Motorisk målsætning

Børn skal opleve glæde ved bevægelse og kropslig udfoldelse.

 

Tiltag fra voksne

 • Vi understøtter og griber børnenes spontane lyst til at udfordre verden.
 • Vi anvender vores fantastiske fysiske udendørsrammer til at inspirere og motivere børnene i deres kropslige udfoldelser.
 • Vi inspirerer ved at være rollemodeller.
 • Vi griber børnene, hvor de er og fange dem i deres individuelle interesser.
 • Vi indgår sammen med børnene i hele arbejds- processer – fra idé, beslutning, udførelse og evaluering.
 • Vi skaber rum for sansemotoriske erfaringsdannelser. Ydre- og indre sanser.
 • Vi tilbyder børnene finmotoriske udfordringer f.eks. tegne, skrive, klippe, perler eller lege med legoklodser.

 

Tegn fra børn

 • At børnene viser glæde ved bevægelse og kropslige udfoldelser.
 • At børnene bruger bevægelse i rollelege.
 • At børnene udvikler sig både fin- og grovmotorisk gennem tilpassede udfordringer.
 • At børnene udtrykker sig om de forskellige sanser.
 • At børnene med lyst udfordrer sig kropsligt og samtidig udviser omtanke til at mærke og passe på kroppen.
 • At børnene kan holde rigtigt på en blyant, klippe med en saks, tegne linjer. 

Børnene udfordrer og passer på deres krop

 

Tiltag fra voksne

 • Vi arbejder med emnet hygiejne og kost dagligt.
 • Vi laver afslapningsøvelser o. lign.
 • På vores turdage støtter vi børnene i at gå langt, og i at de får mulighed for at bruge kroppen på forskellige måder f.eks. klatre i træer, stikbold på stejlt skrående underlag eller at balancere på træer. 
 • Vi skaber en hyggelig og rar atmosfære under forfriskning.
 • Vi lærer børnene at gå på opdagelse i begreber om kroppen, hygiejne, kost og sanser i aktiviteten.

 

Tegn fra børn

 • At børnene udviser både mod og omtanke, når de udfolder sig kropsligt.
 • At børnene udviser vedholdenhed, når de går langt eller eksperimenterer med at bruge kroppen.
 • At børnene afsøger kropslig kunnen og begrænsninger.
 • At børnene giver udtryk for kropslig velvære, udmattelse og energi.
 • At børnene kender til sammenhængen mellem hygiejne og sundhed.