Målsætning

 • At børn og forældre oplever Tværfløjten som et bindeled i overgangen fra børnehave til skole.
   
 • At vi gennem leg og aktiviteter påvirker "det hele barn" så det trives og udvikles.
   
 • At vi ved en genkendelig og forudsigelig hverdagsrytme styrker børnenes tryghed, så de med lyst forholder sig nysgerrigt til omverden.
   
 • At børnene opmuntres og støttes i at styrke deres selvhjulpenhed.
   
 • At børnene styrkes og stimuleres til at danne venskaber.

At børn og forældre oplever Tværfløjten som en succesfuld overgang fra børnehave til skole.
 

 

 

 

 

Klik her for film og lyd

Tiltag fra voksne

 • At børnene oplever de professionelle have et gensidigt konstruktivt samarbejde med forældre bl.a. med vidensdeling om barnets unikhed.
 • Vi vil gerne opnå, at børnene fortsætter med at lære på de måder, som hidtil har været vellykket for dem.
 • At vi gradvist introducerer børnene til SFO, børnehaveklassen og resten af skolen.
 • At Tværfløjtens pædagoger og lærere er kendt med skolen, børnehaven og SFO’en.

 

Tegn fra børn

 • At børnene udviser nysgerrighed til omverden.
 • At børnene lystigt forholder sig fortællende om deres børnehave.
 • At børnene danner gryende identitet/tilhørsforhold til Tværfløjten.
 • At forældre og børn føler sig trygge ved Tværfløjten og bibringer til dette.