ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Kor

Kor på Øster Åby Friskole.

Eleverne fra 4. klasse til og med 9.klasse kan vælge kor en gang ugentligt.

I tilknytning til koret er der et kor-orkester, der består af 3-4 elever.

Der arbejdes med den danske sangskat - nye som gamle, og selvfølgelig også med udenlandske sange.

Eleverne arbejder også med at synge fler-stemmigt.

Koret synger ved forskellige lejligheder til skolearrangementer, herunder vores store forårskoncert i april, og koret bliver også inviteret ud til arrangementer i lokalområdet.