Kognitiv målsætning

At kunne modtage, forholde sig til og handle hensigtsmæssigt på individuelle- og kollektive beskeder.

 

Tiltag fra voksne

 • At vi iværksætter voksenstyret individuelle- og gruppeøvelser.
 • At vi giver børnene mulighed for at tænke over hvordan aktiviteten skal forløbe og efterfølgende evaluere den i fællesskab.
 • At vi informerer via piktogrammer.
 • At vi under et given forhold sikrer den bedst mulige ramme for, at børnene kan modtage ny læring.

 

Tegn fra børn

 • At børnene udviser opmærksomhed, koncentration og refleksion i deres handlinger.
 • At børnene lytter, genfortæller og stiller spørgsmål. 

At stimulere børnene i den nærmeste udviklingszone. 

 

Tiltag fra voksne

 • At lave voksenstyrede aktiviteter, der afdækker børnenes kognitive færdigheder, så vi kan stimulere børnene i deres nærmeste udviklingszone.
 • At vi inddrager børnene i ‘hele arbejdsprocesser’.
 • At vi opmuntrer børnene til at udfordre deres grænser.

 

Tegn fra børn

 • At børnene viser nysgerrighed til at udfordre egne grænser.
 • At børnene udvikler strategier, tænker sig om og reflekterer over egne handlinger.
 • At børnene aflæser andres grænser og selv siger til og fra.