ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

IT-strategi og retningslinjer

Evaluering-status august 2017.

Ud fra nedenstående strategi og retningslinjer har vi gjort vores erfaringer og evalueret arbejdet med IT i iundervisningen gennem det første år.

Opsummeret  er vi nået frem til følgende:

 • Generelt er vi kommet godt i gang de fleste steder med BYOD– nogle klasser mere end andre
 • Især i overbygningen virker det med deres enheder – lidt udfordring omkring opladning
 • Projektorerne fungerer fint i indskoling, mellemtrin og overbygning
 • I 5. og 6. klasse ønskes flere stikkontakter
 • I det hele taget skal der ses på oplademuligheder – stationer og eller evt. fra loft.
 • Alle skal fremover have IPads og dermed samme tilgængelighed til apps
 • Også diskplads bør pointeres – god plads til apps (skolebrug)
 • Der er udfordringer med regneark på IPad – erfaringsudveksling og se på muligheder
 • One Drive med Office 365 bliver mere og mere benyttet.
 • Der skal ses på antenne-funktionalitet i 3. og 4.kl.
 • Der er fra nogle ønsker om at få genopfrisket brugen af One Drive på kurser
 • Generelt mere kursusvirksomhed/efteruddannelse vedr. It i undervisningen – gerne intern erfaringsudveksling – småkurser
 • Fælles indkøb af apps til distribution til klasserne/eleverne – den tekniske side er muligt. Vores to IT-ansvarlige står for dette.
 • Indkøb skal ske ud fra fagbudgetter/ bibliotek.
 • Ligeledes budgetlægges indkøb i 2018 af Into-Words - en skolelicens 

Der arbejdes videre med udviklingen af brugen af IT i undervisningen, og der vil blive gennemført interne kurser/erfaringsudveksling med konkrete pædagogiske metoder og forløb, samt tekniske muligheder.

 

Overordnende retningslinjer for brug af IT-udstyr

 • Fra og med august 2016 skal skolens elever medbringe eget IT-udstyr.
 • Der benyttes Ipads fra bhkl. til 4. klasse og computere fra 5 klasse.
 • ”Office 365”, som indeholder Words, Excel, Power Point, OneDrive og One note, gives som skolelicens til alle elever og ansatte.
 • IT-udstyret skal være opladet ved skoledagens start og medbringes alle skoledage.
 • Brugen af IT udenfor undervisningen tages der stilling til i den enkelte klasse
 • Der vil på de enkelte klassetrin være forskel på, hvordan og hvor meget IT-udstyret bruges. Det er den enkelte lærer, der bestemmer, om IT-udstyret skal bruges.
 • Retningslinjer for brugen af IT-udstyret er udarbejdet på de enkelte klassetrin. Disse retningslinjer er at finde i de enkelte klasselokaler.
 • I alle klasselokaler er der opstillet et skab, der kan låses. Når klassen forlader klasselokalet ved f.eks. idræt lægges klassens IT-enheder i det aflåste skab.
 • Spil og sociale medier er problemstillinger, der med jævne mellemrum skal håndteres.
 • Da det er elevens egen maskine, er det forældrene der vurderer, hvilke filtre der evt. skal være på IT-udstyret.

Hvad vil vi:

 • Vi vil sætte en IT-pædagogisk dagsorden på vores friskole.
 • IT er med til at pirre elevernes undren og nysgerrighed og lægger op til læringsformer, hvor eleverne er undersøgende og aktive.
 • IT er også et hjælpemiddel til at differentiere undervisningen og dermed understøtte en læring, der tilgodeser, at elever lærer forskelligt.
 • Give mulighed for at anvende IT til tekstbehandling, kommunikation, læringsprogrammer og informationssøgning, men også til multimedieprojekter, fotografering og videoredigering.

Hvorfor:

 • Digitale hjælpemidler er i dag en naturlig del af børnenes hverdag, og vi ved, at IT kan være en motiverende faktor i undervisningen, når IT bliver benyttet på en hensigtsmæssig måde.
 • Vi ved, at læring foregår som en aktiv proces, hvor eleven opbygger sin viden i et samspil med omgivelserne.
 • Forskellige undervisningsforløb skal give eleverne mulighed for at deltage aktivt i kommunikationen og lære på forskellige måder.
 • Når eleverne arbejder på deres egne maskiner, kan de nemt arbejde videre på andre tidspunkter, også derhjemme

Hvordan:

Digitale medier i børnehaven Tryllefløjten

 • Ipad bruges dagligt til forskellige aktiviteter.
 • Der afspilles eventyr og/eller afslapningsmusik, når der holdes siesta.
 • Ipads bruges til lege bl.a. gæt et sted, billedoptagelser i skov og på legeplads .
 • Læringsspil bruges i forskellige sammenhænge og med forskellige formål f.eks. farve – tal – bogstav spil.
 • Et barn eller en gruppe børn kan have brug for fordybelse i ro og mag, her bruges Ipaden i sjældne tilfælde som et middel.

Fra indskolingen etableres en læringskultur med IT som naturligt hjælpemiddel. Med mulighed for f.eks:

 • At understøtte læse- og skriveindlæringen
 • At få læst tekst op
 • At kombinere leg og læring – motivationsfaktor
 • At give eleven et redskab som producent og formidler (kamera, bøger mv.)
 • At introducere Office 365 og udvalgte app’s
 • Net-etik
 • Se i øvrigt IT- og mediehandleplanerne, som ligger på skolens hjemmeside

På mellemtrinet videreudvikles ovenstående og flere fordele kan være:

 • Hurtig og nem adgang til IT i skolearbejdet
 • Office 365 som fælles programpakke
 • Mobilitet – kan bruges uden for klasselokalet
 • Alsidigt og fleksibelt
 • Eleven som producent
 • Videndeling bl.a. gennem projektorer mv.
 • Læringsportaler mv.
 • Net-etik
 • Se i øvrigt IT-og mediehandleplanerne, som ligger på skolens hjemmeside

Eksempler på fordele i udskoling:

 • Film, reklamer – egen produktion
 • Hurtig, klar til arbejdet, bl.a. med Office 365, læringsportaler mv.
 • Videndeling bl.a. gennem projektorer mv.
 • Deling af arbejde, filer
 • Videns søgning, fællessøgning
 • Optage interview og lign.
 • Filme forsøg, f.eks. fysik mv.
 • Nyheder - på tavlen
 • Optage egen oplæsning/udtale – øve sig
 • Dokumentere læring
 • Digitale prøver i 9. klasse
 • Net-etik
 • Se i øvrigt IT- og mediehandleplanerne, som ligger på skolens hjemmeside