ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

IT i undervisningen

It – strategi fra august 2016

Overordnet skal vi evaluere vores IT-strategi. Det vil vi gøre ud fra vores nuværende IT muligheder på skolen vedr. hardvare og softvare, herunder office365, og vi vil drøfte og overveje implementering af "bring your own divice" og hvilke divices, vi vil anbefale. 

Lærerrådet og bestyrelsen har i dette skoleår drøftet skolens nuværende it-strategi og udvikling. På den baggrund blev det besluttet, at eleverne fra august 2016 selv skal medbringe IPads eller pc’er i skolen. Mange elever medbringer allerede egen pc/tablets, og det er en stor fordel, at de kender deres egne it-enheder.

                 

Vi anbefaler, at der benyttes IPads fra bhkl. til 4. klasse og computere fra 5 klasse. Samtidig har vi også valgt at tilbyde køb af ”Office 365” (Words, Excel, PowerPoint, OneNote) gældende i hele elevens skoleforløb på friskolen, og som kan installeres på op til 3 enheder.

Skolen har i mange år benyttet ”Office pakken” i undervisningen, og med 365-løsningen kan eleverne arbejde med disse programmer, hvor som helst,  programmerne ligger i ”skyen”, og på både tablets og pc.

Skolen har i dag en rigtig god og stabil trådløs internetforbindelse i alle bygninger, og vi vil opsætte projektorer i de sidste klasselokaler. Skolen bærbare computere vil reduceres i takt med, at alle elever har eget udstyr til rådighed. Vi bevarer stadig i en overgangsfase vores computerlokale.

Retningslinjer for brugen af udstyr i skolehverdagen vil blive nærmere beskrevet, og der vil blive lavet konkrete aftaler ud fra den formulerede strategi i de enkelte klasser.

Vi vil igennem det første år evaluere implementeringen af vores strategi og brugen af IT i undervisningen.

- Se IT-strategi og retningslinjer under evalueringsmenuen.