ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Idræt og grundtræning

Undervisningen i faget tager udgangspunkt i oplevelser, færdigheder og kundskaber. Dette gøres igennem børnenes interesser, kompetencer og ministerielle slutmål.

Børnene får mulighed for at føle pulsen, opleve kampen, fornemme rytmen og reflektere over, hvad der sker, når man bruger sig selv.

Idrætten skal være alsidig, udfordrende og sjov og på alle klassetrin bruges en legende tilgang til undervisningen. Idrætten foregår ude og inde og kan finde sted hos lokale foreninger og tilbud.

Indholdsområder:

 • Redskabsområder
 • Dans og udtryk
 • Kropsbasis
 • Boldbasis og boldspil
 • Løb, spring og kast

Fysisk træning

Idrætten skal være med til at styrke børnenes fysiske, psykiske og sociale kompetencer. Gennem idrætsundervisningen motiveres børnene til at dyrke idræt i fritiden og fremme almendannelsen.

Idrætsundervisningen har følgende struktur:

 • Børnehaveklassen til 3. klasse har to gange 60 minutters idræt om ugen.
 • 4. til 6. klasse har 60 minutters idræt og 60 minutters grundtræning om ugen.
 • 7. til 9. klasse har 90 minutters idræt ugentligt. Som valgfag tilbydes yderlige 120 minutters idrætsundervisning på 7. årgang.

Grundtræning

Grundtræning er en del af idrætsfaget på 4.-6. klassetrin. Grudtræning er ikke disciplinorienteret, men retter sig mod den almene kropslige træning/udvikling. Dvs. der fokusereres ikke på de enkelte idrætsdiscipliner men på træningsbegrebet i en bredere forståelse.

I grundtræning arbejdes der med følgende træningsområder:

 • styrke (muskelstyrke)
 • kondition (kredsløbstræning)
 • koordination (samarbejde mellem hjerne og muskler)
 • bevægelighed (stræk af led og muskler)

De 4 træningsformer har til formål at styrke samspillet mellem muskler og nervesystemet. Når børnene udvikler deres kompetencer inden for de nævnte træningsområder, vil det være en styrkelse af barnets motorik og en hjælp til at udvikle færdigheder inden for alle idrætsdiscipliner.