ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Håndarbejde

P-fag 4.- 5. kl.

Målet for undervisningen er at eleverne lærer at gennemføre et arbejdsforløb fra inspiration til udførelse og evaluering.

Der arbejdes med:

  • grundlæggende sytekniske færdigheder
  • at tråde en symaskine
  • at overføre et simpelt mønster på stof
  • at vælge hensigtsmæssige materialer set i forhold til produktet

Eleverne arbejder med bundne opgaver