Emotionel målsætning

At få skabt følelsesmæssig selvbevidsthed og kunne udtrykke følelser.

 

Tiltag fra voksne

  • At vi voksne er rollemodeller og viser at alle følelser er okay. 
  • At vi voksne bruger redskaber så som at spejle børnene anerkendende.
  • At vi via voksenstyrede aktiviteter støtter børnene til at opnå en forståelse af deres følelser.
  • At børnene erfaringsdanner via f.eks. mindfulness, historielæsning og andre pædagogiske redskaber .
  • At vi griber nuet og lader legens spontanitet styre.

 

Tegn fra børn

  • At børnene udtrykker deres følelser ved f.eks. at de sætter ord på eller spontane udbrud - YESSSSSSSS.
  • At børnene handler hensigtsmæssigt på deres følelser.
  • At børnene håndterer konflikter positivt og konstruktiv. 
  • At børnene øver sig i at afstemme deres følelser til situation. 
  • At børnene udviser engagement.