ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Kontor@voresfriskole.dk

Elevtimetal

 

LINK til undervisningstimetal for de enkelte klasser i de enkelte fag.