ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Billedkunst

Formål:

 
Billedkunst i 1. -3. klasse omfatter praktisk billedarbejde og billedanalyse.
Formålet med faget er at udvikle kreativitet, glæde og faglig kunnen. Eleverne bør opmuntres til at bruge billedsprog som udtryksmiddel.

Der lægges vægt på, at eleverne kommer til at opleve og derved forstå kunstens forskellighed.

Indhold :
Der arbejdes med plane - og rumlige udtryk.
Børnene får kendskab til de forskellige materialers muligheder. Der eksperimenteres med genrer, medier og teknikker.
Eleverne skal i samtaler analysere og vurdere udtrykket i deres egne og klassens billeder for eksempel indhold og brug af materialer og teknik.
Desuden analyseres også forskellige kunstneres billeder. Der lægges stor vægt på motivation, som oplæg til igangsætning af billedarbejdet.

I P-fag fra 4. til 5 klasse arbejder børnene videre med de teknikker og kundskaber de har tilegnet sig i 1. -3. klasse. Der lægges op til mere selvstændigt arbejde ud fra et åbent læreroplæg. Her er værkstederne med små hold, ca 12 elever pr. hold.

Børnenes værker udstilles løbende på skolen og ved skoleårets afslutning i forbindelse med grillfesten.