ØSTER ÅBY FRISKOLE
Nyborgvej 501
5881 Skårup

62 23 14 54

Telefontid kl. 9.00-14.00

Kontor@voresfriskole.dk

Bestyrelsen

Bestyrelsens sammensætning:

Anne Tingager, formand – valgt af skolekredsen, tidligere forældre

Thue Jonstrup, næstformand – har børn i 5. og 7. klasse

Lars Søgaard, kasserer - valgt af skolekredsen, tidligere forældre og elev

Rikke Bekker – har barn i 6. klasse

Nicoline Misser – har barn i 5. klasse

Ane Vestermark – har barn i 7. klasse

Søren Antvorskov Hansen - har børn i 5. og 7. klasse

 

Suppleanter:

Christian Samir Alstrup Thuesen, suppleant – har barn i Tryllefløjten og bhkl.

Carsten Bøgelund Rosholt, suppleant – har barn i Tryllefløjten og bhkl