Børnehaven

Velkommen til Tryllefløjten.

Her kan du nyde ord, billeder og film der fortæller om livet i børnehaven (se menuen til højre).

Kort fortalt er vi børnehaven der vægter:

fællesskaber, anerkendelse, relations dannelse og kreative aktiviteter.

     - Vi har leg og bevægelse i vores idrætshal fast én gang om ugen. 

     - Vi har maddag hver mandag, hvor vi laver varm mad eller Buffet med lunt.

     - Vi har mulighed for at kommer på udflugt i skolens busser.

     - Vi har musik og sang en gang om ugen, med en af skolens musiklærere.

     - Vi er nærmeste nabo til krokodilleskoven, og smukke Vejstrup Ådal.

     - Hver dag holder vi Siesta med eventyrfortælling eller afslapningsmusik.

     - Vi prioriterer udeleg... også i regnvejr.

     - Vi har indrettet børnehaven med forskellige læringsrum.

Vi lægger vægt på at børnehaven er et hyggeligt sted at komme, med en hjemlig atmosfære, en åben og varm omgangstone, og hvor det at behandle hinanden respektfuldt, er en bærende kraft.

Børnehaven skal også være et sted, hvor alle har det sjovt. Derfor er humor en vigtig del af vores hverdag.

Vi vægter samarbejdet med forældrene meget højt, og alle har et ansvar for at fællesskabet til stadighed kan udvikle sig.

   

Vision 2020 for Tryllefløjten og friskolen:

Vi vil være det foretrukne valg af friskole og børnehave 

Engagerede, tydelige og nærværende voksne vil møde det enkelte barn, hvor det er. Ved at skabe det bedste læringsmiljø i et naturligt forpligtende fællesskab, vil vi fremme den enkeltes udvikling.

Kærlig hilsen og på gensyn :-)

 

Nickolas
Børnehaveleder