Årshjul

                                                                                                                                                  

 

PÆDAGOGISKE  KERNEOPGAVER

 • Social inklusion
 • Maddag om mandagen – børnene deltager på skift i mindre grupper
 • Anerkendelse
 • Siesta – børnene slapper af i soveposer m. historie el. musik /film om mandagen
 • Fokus på venskaber og relationer
 • Daglig samling med fokus på alle lærerplanstemaerne
 • I hallen hver onsdag – børnene er aldersopdelt           
 • Tema-grupper – en gang om ugen deles børnene i mindre gr. med tema efter behov
 • Sang og musik
 • Rim og remser
 • Sprog og visualisering – bl.a. via højtlæsning, sang og teater
 • Fokus på selvhjulpne børn
 • Fokus på de nye børn som starter – tryghed, omsorg og tillid
 • Kreative aktiviteter i værkstedet hver morgen
 • Ture i skoven – sanseoplevelser og ændringer i naturen og dyrelivets gang i denne